Trung tâm Thông báo

Bitget PoolX niêm yết Mystiko Network (XZK): Stake USDT để khai thác XZK

Bitget PoolX sẽ niêm yết Mystiko Network (XZK), một lớp cơ sở của Web3. Mystiko hoạt động như một bộ SDK ZK toàn cầu, giúp các blockchain trở nên mở rộng hơn, có khả năng tương tác và bảo mật hơn. Mystiko SDK cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng blockchain nhằm giảm chi phí, mở rộng một cách dễ dàng, kết nối chuỗi một cách an toàn và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên chuỗi (số dư tài khoản, lịch sử giao dịch, ...).

PoolX, nền tảng stake để khai thác (stake-to-mine) mới nhất của Bitget, cho phép người dùng stake coin cụ thể để kiếm được các token phổ biến. Mỗi dự án PoolX sẽ bao gồm một hoặc nhiều pool khai thác, với phần thưởng token được phân phối hàng giờ dựa trên khối lượng stake của người tham gia.

Chi tiết pool khai thác

Pool USDT

342,440 XZK

Số lượng USDT stake tối đa

100,000 USDT

Phân bổ token:

Phần thưởng pool USDT dành cho mỗi người dùng = số USDT stake của người dùng ÷ tổng số USDT stake của tất cả người tham gia đủ điều kiện × quỹ thưởng tương ứng.

Thời gian khai thác: 15:00 20/06 - 15:00 30/06 (Giờ VN)

Quy tắc:

• Phần thưởng token từ các pool khai thác PoolX sẽ được phân phối hàng giờ cho người tham gia dựa trên khối lượng stake của họ.

• Bitget sẽ chụp nhanh số lượng stake của mỗi người tham gia trong mỗi giờ để xác định phần chia của họ và phân phối phần thưởng tương ứng.

• Phần thưởng được phân phối hàng giờ. Khi người dùng stake trong giờ H, số tiền đã stake sẽ được tính vào giờ H+1 và phần thưởng được phân phối vào giờ H+2. (Ví dụ: nếu người dùng stake vào lúc 10:46, số tiền đã stake sẽ được xác nhận lúc 11:00 và phần thưởng được phân phối cho người dùng lúc 12:00).

• Nếu người dùng stake trước khi PoolX bắt đầu, số tiền đã stake sẽ được tính vào giờ đầu tiên và phần thưởng sẽ được phân phối vào giờ thứ hai.

• APR của mỗi pool khai thác được tính riêng.

• Người dùng có thể quy đổi token đã stake của họ từ pool khai thác bất cứ lúc nào.

• Tài sản đã stake sẽ được tự động trả lại vào tài khoản spot của người dùng sau khi thời gian khai thác kết thúc.

Stake Ngay

‌Điều khoản và điều kiện

1. Người tham gia phải hoàn thành xác minh danh tính để đủ điều kiện tham gia ưu đãi.

2. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

3. Người dùng phải hoàn tất xác minh danh tính để tham gia ưu đãi. Tài khoản phụ, người dùng tổ chức và nhà tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.

4. Bitget có quyền loại người dùng khỏi ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.

5. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

6. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.