Trung tâm Thông báo

Bitget ra mắt Staking SAGA với 13-16% APR

Bitget ra mắt Staking SAGA với 13-16% APR image 0

Bitget Earn vui mừng thông báo ra mắt sản phẩm Staking SAGA với 13-16% APR. Đăng ký ngay và gia tăng thu nhập của bạn!

>>> Đăng ký Staking SAGA <<<

[Website]

Tìm Earn trong thanh điều hướng trên cùng của trang chủ > Chọn Staking > Chọn SAGA và nhấp vào Stake để tận hưởng APR 13-16%.

[Ứng dụng]

Tìm Earn tại trang chủ > Staking > Chọn sản phẩm SAGA > nhấn vào nút Stake để tận hưởng APR 13-16%.

Thông tin về Bitget Earn
Bitget Earn là nền tảng quản lý tài sản toàn diện dưới thương hiệu Bitget, cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp và chất lượng cao. Bitget mang đến nhiều sản phẩm tài chính đa dạng với lợi suất và tính bảo mật cao để đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của người dùng. Người dùng có thể chọn các sản phẩm lợi suất cao để gia tăng thu nhập dựa trên nhu cầu đầu tư của riêng mình.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm Staking ?

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm Staking tại đây:

https://www.bitget.com/vi/academy/bitget-staking-guide

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng cao. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.