Trung tâm Thông báo

Giao dịch thị trường sớm Bitget: Dự án MERL đầu tiên sắp sửa được ra mắt

Bitget sắp ra mắt sản phẩm giao dịch mới: giao dịch thị trường sớm Tính năng này sẽ cho phép người dùng có cơ hội giao dịch các coin mới trước khi chúng được niêm yết đối với giao dịch spot. Merlin Coin (MERL) dự kiến sẽ là dự án đầu tiên được phát hành. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bắt đầu: 11:00 12/04/2024 (Giờ VN)

Thời gian giao hàng: 18:00 19/04/2024 (Giờ VN)

Giao dịch thị trường sớm: MERL/USDT

Giới thiệu

Merlin Chain là một Layer 2 gốc của Bitcoin, cam kết tăng cường sức mạnh cho các tài sản, giao thức và sản phẩm gốc của Bitcoin trên Layer 1 thông qua mạng lưới Layer 2 của mình. Cơ sở hạ tầng cốt lõi của Merlin Chain được xây dựng dựa trên công nghệ ZK của Polygon, kết hợp với một mạng lưới Oracle phi tập trung để đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu, được cung cấp bởi mạng lưới tính toán ZK phi tập trung của Lumoz cho việc tính toán ZKP. Nó cho phép những người thách thức đưa ra bằng chứng gian lận trên các vấn đề tranh cãi, sử dụng cơ chế đồng thuận vững chắc của Bitcoin để đảm bảo bảo mật cho mạng lưới Merlin Chain.

Website | X | Telegram

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch thị trường sớm là gì?

Giao dịch thị trường sớm Bitget là một nền tảng giao dịch không qua trung gian, chuyên cung cấp thị trường giao dịch sớm cho các coin mới trước khi niêm yết chính thức. Nền tảng tạo hỗ trợ giao dịch ngang hàng giữa người mua và người bán, cho phép họ mua coin ở mức giá tối ưu, đảm bảo thanh khoản và hoàn tất giao coin tại thời điểm hai bên đã thỏa thuận.

Ưu điểm của giao dịch thị trường sớm Bitget là gì?

Nhà đầu tư thường có những kỳ vọng về giá của một coin mới trước khi mở giao dịch spot. Tuy nhiên, họ có thể không mua được coin ở mức giá mong muốn và không được đảm bảo thanh khoản vì thiếu khả năng tiếp cận. Để đáp ứng điều này, giao dịch thị trường sớm của Bitget cung cấp nền tảng không qua trung gian (OTC), nơi người mua và người bán có thể thiết lập lệnh trước để thực hiện giao dịch như mong muốn và hoàn tất giao hàng sau đó. Trong trường hợp này, người bán không bắt buộc phải sở hữu bất kỳ coin mới nào; thay vào đó, họ chỉ cần có đủ số coin mới để giao hàng trước thời gian chỉ định.

Việc giao hàng của giao dịch thị trường sớm được hoàn thành như thế nào?

Hệ thống sẽ đóng băng trước số tiền cần thiết cho lệnh hiện tại giữa người mua và người bán như một bảo đảm giao dịch. Trước thời gian giao hàng, người bán phải đảm bảo tài khoản spot của họ có đủ số lượng token mới cần thiết; nếu không, giao dịch sẽ bị hủy bỏ. Tương tự, hệ thống sẽ bỏ đóng băng số tiền của người mua và đền bù cho người mua bằng ký quỹ đã bị đóng băng của người bán.

Sau khi giao hàng hoàn tất, số lượng token tương ứng sẽ được chuyển vào tài khoản spot của người mua, và số tiền đã bị đóng băng của người mua sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của người bán sau khi đã trừ phí giao dịch.

Lưu ý:

(1) Khi đến thời gian giao hàng, hệ thống sẽ thực hiện giao hàng theo trình tự thời gian giao dịch, dự kiến hoàn thành trong vòng 1 giờ. Người bán nên hạn chế thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tiền giao hàng trong vòng 30 phút sau khi bắt đầu giao hàng để giảm thiểu rủi ro không thể giao hàng do thiếu tiền.

(2) Nếu bạn có cả lệnh mua và lệnh bán, hãy đảm bảo rằng tài khoản spot của bạn giữ đủ số lượng coin cho lệnh bán tại thời điểm giao hàng. Các lệnh không đủ số dư sẽ được xử lý bằng cách “đền bù bằng ký quỹ".

Làm thế nào để tôi thực hiện giao dịch thị trường sớm với tư cách là người bán?

Nếu là người bán, bạn phải sử dụng USDT trong tài khoản spot để thanh toán ký quỹ. Bạn có thể niêm yết các token mới trên thị trường lệnh ở mức giá mong muốn thông qua Đăng lệnh, hoặc bạn có thể tìm thấy lệnh mua phù hợp trên thị trường lệnh và bán chúng cho người mua theo mức giá của họ. Sau khi khớp lệnh, bạn chỉ cần chờ giao hàng.

Làm thế nào để tôi thực hiện giao dịch thị trường sớm với tư cách là người mua?

Nếu là người mua, bạn phải sử dụng USDT từ tài khoản spot để thanh toán giao dịch. Sử dụng chức năng Đặt lệnh, thiết lập số lượng coin bạn muốn mua ở mức giá mong muốn và niêm yết lệnh maker trên thị trường lệnh. Bitget sẽ khóa tài sản để mua và xử lý mọi khoản phí liên quan. Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp chọn lệnh bán từ thị trường và mua coin theo mức giá do người bán chỉ định. Sau khi khớp lệnh, bạn chỉ cần chờ giao hàng.

Tôi có phải đáp ứng toàn bộ lệnh maker mua/bán cùng một lúc khi giao dịch thị trường sớm không?

Không, nền tảng cho phép bạn giao dịch số lượng coin bất kỳ miễn là đáp ứng giới hạn giao dịch tối thiểu.