Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết Roost Coin (ROOST), tham gia và chia sẻ 1,635,600 ROOST!

Chúng tôi vui mừng thông báo Roost Coin (ROOST) sẽ được niêm yết tại Innovation Zone và Meme Zone. Thông tin chi tiết như sau:Thời gian mở nạp: Đã mở

Thời gian mở giao dịch: 17:00 19/04/2024 (Giờ VN)

Thời gian mở rút: 18:00 20/04/2024 (Giờ VN)

Giao Dịch Spot: ROOST/USDT

Hoạt động 1: Chi tiết ưu đãi CandyBomb -- Roost Coin (ROOST):

Thời gian ưu đãi: 17:00 19/04 - 17:00 26/04 (Giờ VN)

Số lượng ROOST

Pool giao dịch spot

206,400

Pool giao dịch futures *dành cho người dùng futures mới

51,600

Tổng

258,000

Hướng dẫn tham gia: Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot và giao dịch futures để nhận vé thưởng.

Hoạt động 2: PoolX -- Stake BGB và USDT để khai thác ROOST

Thời gian khai thác: 15:00 12/04 - 15:00 22/04 (Giờ VN)

Chi tiết pool khai thác

Pool BGB

559,800 ROOST (50%)

Pool USDT

559,800 ROOST (50%)

Số lượng BGB stake tối đa

10,000 BGB

Số lượng USDT stake tối đa

10,000 USDT

Phân bổ token:

Phần thưởng pool BGB dành cho mỗi người dùng = số BGB stake của người dùng ÷ tổng số BGB stake của tất cả người tham gia đủ điều kiện × quỹ thưởng tương ứng.

Phần thưởng pool USDT dành cho mỗi người dùng = số USDT stake của người dùng ÷ tổng số USDT stake của tất cả người tham gia đủ điều kiện × quỹ thưởng tương ứng.

Giới thiệu

ROOST là dự án vô địch của hệ sinh thái Base. Cùng nhau bảo vệ, khuyến khích và phát triển cộng đồng $ROOST.

Địa chỉ hợp đồng (Base):

0xE1aBD004250AC8D1F199421d647e01d094FAa180

Website | X | Telegram

Hướng dẫn cách mua ROOST trên Bitget

Tính ROOST theo FIAT

Biểu phí

Giá và Dữ liệu thị trường

Ưu đãi Mua Crypto trong 7 ngày: Mua ROOST bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ với mức phí 0% cùng hơn 140 loại tiền tệ, bao gồm EUR, GBP, AUD, CAD,...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget!