Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết Dopamine (DOPE) - chia sẻ 3,333,330 DOPE từ Launchpool!

Bitget niêm yết Dopamine (DOPE) - chia sẻ 3,333,330   DOPE từ Launchpool! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo Dopamine(DOPE) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia chương trình ưu đãi Launchpool để chia sẻ 3,333,330 DOPE!

Thời gian ưu đãi: 18:00 01/04 - 18:00 11/04 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Tham gia ưu đãi Launchpool BGB, stake BGB để chia sẻ 1,666,665 DOPE!

Người dùng Bitget Launchpool có thể stake ít nhất 50 BGB trong ưu đãi Launchpool để chia sẻ 1,666,665 DOPE.

Hoạt động 2: Tham gia ưu đãi Launchpool USDT, stake USDT để chia sẻ 1,666,665 DOPE!

Người dùng Bitget Launchpool có thể stake ít nhất 50 USDT trong ưu đãi Launchpool để chia sẻ 1,666,665 DOPE.

Stake Ngay

Lưu ý:

  1. Đối với người dùng stake trong pool BGB, số tiền stake khả dụng không thể vượt mức stake tối đa dành cho cá nhân là 20,000 BGB.

2. Đối với người dùng stake trong pool USDT, số tiền stake khả dụng không thể vượt mức stake tối đa dành cho cá nhân là 10,000 USDT.

‌Điều khoản và Điều kiện

  1. Người tham gia phải hoàn thành xác minh danh tính để đủ điều kiện tham gia ưu đãi.
  2. Quỹ thưởng Launchpool:

Phần thưởng pool BGB dành cho mỗi người dùng = số BGB stake của người dùng ÷ tổng số BGB stake của tất cả người tham gia đủ điều kiện × quỹ thưởng tương ứng.

Phần thưởng pool USDT dành cho mỗi người dùng = số USDT stake của người dùng ÷ tổng số USDT stake của tất cả người tham gia đủ điều kiện × quỹ thưởng tương ứng.

  1. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.
  2. Bitget có quyền loại người dùng khỏi ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.
  3. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.
  4. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.