Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết Polyhedra Network (ZK) — Chia sẻ 200,000 ZK từ Launchpool!

Chúng tôi vui mừng thông báo Polyhedra Network (ZK) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia chương trình ưu đãi Launchpool để chia sẻ 200,000 ZK!

Thời gian ưu đãi: 17:00 19/03 - 17:00 29/03 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Tham gia ưu đãi BGB Launchpool, stake BGB để chia sẻ 100,000 ZK!

Người dùng Bitget Launchpool có thể stake tối thiểu 100 BGB trong Launchpool để chia sẻ 100,000 ZK.

Hoạt động 2: Tham gia ưu đãi USDT Launchpool, stake USDT để chia s 100,000 ZK!

Người dùng Bitget Launchpool có thể stake tối thiểu 100 USDT trong Launchpool để chia sẻ 100,000 ZK.

Stake Ngay

Lưu ý:

  1. Đối với người dùng stake trong pool BGB, số lượng staking không thể vượt quá giới hạn staking cá nhân tối đa là 20,000 BGB.

  2. Đối với người dùng stake trong pool USDT, số lượng staking không thể vượt quá giới hạn staking cá nhân tối đa là 10,000 USDT.

‌Điều khoản và Điều kiện

  1. Người tham gia phải hoàn thành xác minh danh tính để đủ điều kiện tham gia ưu đãi.

  2. Phần thưởng Launchpool dành cho mỗi người dùng = số BGB stake của người dùng ÷ tổng số BGB stake của tất cả người tham gia đủ điều kiện × quỹ thưởng tương ứng.

  3. Người mới là những người chưa từng tham gia ưu đãi Launchpool nào trước đây và người dùng Launchpool hiện tại là những người đã từng tham gia ưu đãi Launchpool.

  4. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

  5. Bitget có quyền loại người dùng khỏi ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.

  6. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

  7. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.