Trung tâm Thông báo

Bitget sẽ niêm yết Volumint (VMINT), tham gia và chia sẻ 2,800,000 VMINT!

Chúng tôi vui mừng thông báo Volumint (VMINT) sẽ được niêm yết tại Innovation Zone và DeFi Zone. Thông tin chi tiết như sau:
Thời gian mở nạp: Đã mở
Thời gian mở giao dịch: 18:00 21/02/2024 (Giờ VN)
Thời gian mở rút: 19:00 22/02/2024 (Giờ VN)
Giao Dịch Spot: VMINT/USDT
Giao Dịch Lưới Spot: VMINT/USDT
Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia:

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 18:00 21/02 - 18:00 28/02 (Giờ VN)
Hoạt động 1: Giao dịch và chia sẻ 1,400,000 VMINT!
Trong thời gian ưu đãi, 1,400 người dùng đầu tiên có khối lượng giao dịch spot cặp VMINT/USDT đạt 100 USDT sẽ nhận được 1000 VMINT mỗi người.
Hoạt động 2: Giao dịch và chia sẻ 1,400,000 VMINT!
Người dùng có khối lượng giao dịch VMINT (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ) đạt 100 USDT trong thời gian ưu đãi sẽ chia sẻ 1,400,000 VMINT! Người dùng sẽ nhận phần thưởng theo tỷ lệ khối lượng giao dịch VIMNT của cá nhân so với tổng khối lượng giao dịch VMINT của tất cả những người tham gia. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 8,000 VMINT. Phần thưởng có giá trị nhỏ hơn 0.1 USDT sẽ không được phân phối.
*Phần thưởng cá nhân = khối lượng giao dịch VMINT cá nhân ÷ tổng khối lượng giao dịch VMINT của tất cả những người tham gia × 1,400,000 VMINT
*Khối lượng giao dịch VMINT = Mua VMINT + Bán VMINT (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ).
Điều khoản và Điều kiện
  1. Người tham gia phải hoàn thành đăng ký và xác minh danh tính để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.
  3. Người dùng VIP và tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.
  4. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.
  5. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.
  6. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.
  7. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.
  8. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Giới thiệu dự án
Tầm nhìn của Volumint là khai phá tiềm năng của mọi dự án tiền điện tử và thay đổi tạo lập thị trường trong kỷ nguyên blockchain. Các giải pháp được cung cấp bao gồm Tạo lập thị trường dân chủ, Tạo khối lượng tự động hóa và Mô hình giao dịch phi tập trung và không thể đoán trước.
Địa chỉ hợp đồng (ERC-20): 0xD7B2C1a7F3c67fB0EA57a7ef29bC1F18D7bE3195
Ưu đãi Mua Crypto trong 7 ngày: Mua VMINT bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ với mức phí 0% cùng hơn 140 loại tiền tệ, bao gồm EUR, GBP, AUD,...
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget!