Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết AsMatch (ASM), tham gia và chia sẻ 24,000 ASM!

Bitget niêm yết AsMatch (ASM), tham gia và chia sẻ 24,000 ASM! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo AsMatch (ASM) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia để chia sẻ 24,000 ASM!

Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia:

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 19:00 19/02 - 19:00 26/02 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Hoàn tiền nạp - chia sẻ 15,000 ASM!

Nạp ASM trị giá tối thiểu $50 để được hoàn tiền 10% từ quỹ thưởng 15,000 ASM (hoàn tiền sẽ được tính dựa trên khối lượng tiền nạp ròng cuối cùng). Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 120 ASM cho đến khi hết quỹ thưởng, đừng bỏ lỡ nhé!

Hoạt động 2: Giao dịch và chia sẻ 9,000 ASM!

Trong thời gian ưu đãi, 900 người dùng đầu tiên có khối lượng giao dịch spot ASM/USDT đạt 100 USDT, sẽ nhận được 10 ASM mỗi người.

‌Điều khoản và Điều kiện

1. Người tham gia phải hoàn thành đăng ký và xác minh danh tính để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

3. Nạp ròng = tổng số tiền nạp - tổng số tiền rút (chỉ tính các giao dịch trên chuỗi).

4. Người dùng VIP và tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.

5. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.

6. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

7. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.

8. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

9. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.