Trung tâm Thông báo

Mua tiền điện tử bằng VND qua MOMO với mức phí 0%!

Mua tiền điện tử bằng VND qua MOMO với mức phí 0%!  image 0

Chỉ trong thời gian giới hạn, mua ngay tiền điện tử bằng VND qua GEO Pay(Swapple) với phí giao dịch bằng 0!

Mua tiền điện tử ngay!


Thời gian ưu đãi: Dài hạn

Chương trình ưu đãi 0 phí được áp dụng cho các kênh thanh toán sau:

Tiền fiat

‌Kênh ‌thanh toán

VND

Hướng dẫn:
>>> Làm thế nào để mua tiền điện tử bằng GEO Pay(Swapple)?

‌Điều khoản và Điều kiện

  1. Để đủ điều kiện, bạn phải đăng ký ưu đãi bằng tài khoản chính của mình thông qua nút Mua tiền điện tử ngay! và hoàn tất xác minh danh tính.

  2. GEO Pay(Swapple) không thu phí, vẫn có thể có các khoản phụ phí được áp dụng.

  3. Bitget có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các điều khoản được nêu ở đây bất cứ lúc nào do điều kiện thị trường thay đổi, rủi ro gian lận hoặc các lý do khác.

  4. Bitget có quyền loại các giao dịch được coi là giao dịch wash trading, giao dịch trục lợi, giao dịch từ các tài khoản đăng ký hàng loạt hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.