Trung tâm Thông báo

Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot, nạp ròng và giới thiệu trên CandyBomb để nhận DYM!

Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot, nạp ròng và giới thiệu trên CandyBomb để nhận DYM! image 0

CandyBomb là một nền tảng airdrop vừa được Bitget ra mắt. Người dùng hoàn thành nhiệm vụ và nhận vé có thể nhận được airdrop token.

Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot, nạp ròng và giới thiệu trên CandyBomb để nhận DYM! image 1

Giới thiệu về dự án

Dymension là một mạng lưới các blockchain modular có thể triển khai và có tốc độ nhanh, còn được gọi là RollApps.

Website | X | Telegram

Chi tiết ưu đãi CandyBomb -- Dymension (DYM):

Số lượng DYM

Pool giao dịch spot DYM

800

Pool nạp ròng DYM

600

Pool giới thiệu

534

Tổng

1,934

Hướng dẫn tham gia: Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot DYM, nạp ròng và giới thiệu để nhận vé thưởng.

Thời gian ưu đãi: 18:00 07/02 - 18:00 14/02 (Giờ VN)

Hướng dẫn cách tham gia:

1. Đăng ký tài khoản Bitget.

2. Truy cập trang CandyBomb và nhấn vào nút Đăng Ký.

3. Bitget sẽ bắt đầu tính toán khối lượng giao dịch spot DYM, nạp ròng DYM và lượt giới thiệu sau khi người dùng hoàn tất đăng ký tham gia ưu đãi.

Pool giao dịch spot DYM

Pool giao dịch spot DYM: 800 DYM

Hướng dẫn cách nhận vé:

1. Đạt khối lượng giao dịch DYM/USDT nhất định trong thời gian ưu đãi để nhận vé.

2. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên khối lượng giao dịch spot của mình. Xem Bảng 1.

Khối lượng giao dịch spot (USDT)

‌Cấp 1

100 ≤ khối lượng giao dịch spot < 500

1

‌Cấp 2

500 ≤ khối lượng giao dịch spot < 1000

2

‌Cấp 3

Khối lượng giao dịch spot ≥ 1000

3

3. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot DYM ÷ tổng số vé thưởng người tham gia nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot DYM × quỹ thưởng giao dịch spot DYM. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 38 DYM từ pool giao dịch spot.

Pool nạp ròng DYM

Pool nạp ròng DYM: 600 DYM

Hướng dẫn cách nhận vé:

1. Đạt số tiền nạp ròng nhất định trong thời gian ưu đãi để nhận vé.

Nạp ròng = nạp trên chuỗi - rút trên chuỗi.

2. Bạn sẽ nhận vé dựa trên số tiền nạp ròng của mình. Xem Bảng 2.

Số tiền nạp ròng (DYM)

300

1

1,000

2

2,000

3

> 5,000

4

Lưu ý: Chỉ tính các khoản tiền nạp DYM.

3. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ nạp ròng DYM ÷ tổng số vé thưởng người tham gia nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ nạp ròng DYM × quỹ thưởng nạp ròng DYM. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 38 DYM từ pool nạp ròng.

Pool giới thiệu

Khối lượng pool giới thiệu: 534 DYM

Hướng dẫn cách nhận vé:

1. Mời bạn bè đăng ký Bitget. Người được mời phải đạt khối lượng giao dịch spot tối thiểu là 100 USDT trong thời gian ưu đãi thì mới được tính là lời mời hợp lệ.

*Bao gồm giao dịch spot, giao dịch sao chép spot, giao dịch bot spot và giao dịch ký quỹ spot.

2. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên số lượt giới thiệu của mình. Xem Bảng 2.

Giới thiệu

1

1

2

2

3

3

> 3

4

Ví dụ:

Người dùng A: Sau khi đăng ký và trước khi kết thúc ưu đãi, người dùng A đã mời 1 người dùng mới và người này đã đạt khối lượng giao dịch spot là 100 USDT. Người dùng A sẽ nhận được một vé.

Người dùng B: Sau khi đăng ký và trước khi kết thúc ưu đãi, người dùng B đã mời 5 người dùng mới, tất cả đều đạt khối lượng giao dịch spot là 100 USDT. Người dùng B sẽ nhận được bốn vé.

3. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu ÷ tổng số vé thưởng người dùng tham gia nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu × pool giới thiệu. Mỗi người dùng có thể nhận được tối đa 38 DYM từ pool giới thiệu.

Lịch trình sự kiện DYM trên CandyBomb

Giai đoạn ưu đãi

Thời gian

Thời gian đăng ký/thời gian ưu đãi

18:00 07/02 - 18:00 14/02 (Giờ VN)

Thông báo kết quả

19:00 14/02 (Giờ VN)

Phân phối airdrop

20:00 14/02 (Giờ VN)

Mở khóa airdrop

Airdrop từ pool giao dịch spot và pool nạp ròng sẽ được mở khoá hoàn toàn vào 21:00 14/02 (Giờ VN).

‌Điều khoản và Điều kiện:

  1. Bitget có quyền, theo quyết định riêng của mình, huỷ bỏ hoặc đình chỉ tài khoản người dùng và thu hồi các phần thưởng nếu người dùng đó bị phát hiện có hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các thoả thuận người dùng, quy tắc, chính sách, hoặc quy định, điều khoản và điều kiện, hoặc các thông báo (sửa đổi và lặp lại), hoặc nếu người dùng lợi dụng sự kiện, hoặc làm gián đoạn, hoặc làm tổn hại đến hoạt động hợp pháp của sự kiện.
  2. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện của ưu đãi này, bao gồm các thay đổi, sửa đổi quy tắc ưu đãi hoặc hủy bỏ ưu đãi mà không cần thông báo trước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.