Trung tâm Thông báo

Khởi động ưu đãi Earn CandyBomb - Lễ hội BTC

Khởi động ưu đãi Earn CandyBomb - Lễ hội BTC image 0

Bitget Earn đang giới thiệu sản phẩm Tiết kiệm BTC độc quyền với APR nâng cao, được thiết kế đặc biệt cho kỷ niệm CandyBomb - Lễ hội BTC. Đăng ký sản phẩm Tiết kiệm BTC trong thời gian ưu đãi để tận hưởng APR lên đến 10%.

>>> ‌Đăng Ký Ngay <<<

Thời gian ưu đãi: 18:00 05/02 - 18:00 04/03 (Giờ VN)

* Ưu đãi APR nâng cao sẽ kết thúc vào lúc 22:59 06/03 (Giờ VN).

Chi tiết sản phẩm

Coin

Kỳ hạn

Khối lượng đăng ký

APR

BTC

‌Linh hoạt

0-0.03

10%

BTC

‌Linh hoạt

> 0.03

1.5%

*Các thông số sản phẩm sẽ tùy thuộc vào thông tin hiển thị trên trang đăng ký.

Hướng dẫn đăng ký:

Website: Thanh điều hướng > Earn > Tiết kiệm. Để đăng ký, chỉ cần tìm kiếm coin tương ứng.
Ứng dụng: Trang chủ > Earn > Tiết kiệm. Để đăng ký, chỉ cần tìm kiếm coin tương ứng.

‌Điều khoản và Điều kiện:

  • Bạn có thể xem và quản lý các đăng ký Tiết kiệm Linh hoạt của mình bằng cách điều hướng đến Tài sản > Earn > Tiết kiệm.

  • Đăng ký của bạn sẽ bắt đầu tích lũy lãi suất vào ngày hôm sau (D+1) từ 23:00 (Giờ VN). Nếu bạn đăng ký sau 23:00 (Giờ VN), việc tích lũy lãi suất sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau (D+2).

  • Lãi suất hàng ngày = Số tiền tích lũy lãi × APR của ngày đó ÷ 365.

  • Quy đổi: Bạn có thể sử dụng nút Quy đổi để rút tiền bất kỳ lúc nào, bắt đầu từ ngày đăng ký. Tiền vốn đã quy đổi sẽ được hoàn lại tài khoản spot của bạn ngay sau đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget!