Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết ZetaChain(ZETA) - chia sẻ 300,000 ZETA từ Launchpool!

Bitget niêm yết ZetaChain(ZETA) - chia sẻ 300,000 ZETA từ Launchpool! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo ZetaChain(ZETA) đã được niêm yết trên Bitget. Tham gia chương trình ưu đãi Launchpool để chia sẻ 300,000 ZETA!

Thời gian ưu đãi: 09:00 02/02 - 09:00 12/02 (Giờ VN)

Hoạt động: Tham gia Launchpool, stake BGB để chia sẻ 300,000 ZETA!

Người dùng Bitget Launchpool có thể stake token để tham gia ưu đãi Launchpool và chia sẻ phần thưởng 300,000 ZETA. Người dùng khi tham gia Launchpool phải stake tối thiểu 50 BGB, giới hạn tối đa của mỗi cá nhân là 100,000 BGB.

Stake Ngay

‌Điều khoản và Điều kiện

1. Người tham gia phải hoàn thành xác minh danh tính để đủ điều kiện tham gia ưu đãi.

2. Phần thưởng Launchpool dành cho mỗi người dùng = số BGB stake của người dùng ÷ tổng số BGB stake của tất cả người tham gia đủ điều kiện × quỹ thưởng tương ứng.

3. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

4. Bitget có quyền loại người dùng khỏi ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.

5. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

6. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.