Chi tiết sản phẩm

Hướng dẫn cửa sổ nổi cho thiết bị Android

Hướng dẫn cửa sổ nổi cho thiết bị Android image 0

1. Giới thiệu

Ca sni widget là mt tính năng giúp hin thmt phn nhthông tin nhưng hu ích và cp nht vtrí ni bt nht trên màn hình, giúp ngưi dùng nhanh chóng biết đưc nhng thay đi theo thi gian thc ca các loi tin mà hquan tâm.

2. Cách thêm cửa sổ nổi

c 1: Khi chy ng dng Bitget trên thiết bAndroid ca bn, sau đó tìm nút Widget góc trên bên phi ca tab Thtrưng. (Đm bo rng bn đang sdng phiên bn 2.)

25.0 trlên.)
c 2: Sau khi vào trang Widget, nhn vào Ca sni.

c 3: Bt công tc Hin thCa sni.

c 4: Thiết lp cài đt ca sni theo sthích ca bn.