Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết ZKSpace (ZKS) — chia sẻ 800,000 ZKS từ Launchpool!

Bitget niêm yết ZKSpace (ZKS) — chia sẻ 800,000 ZKS từ Launchpool! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo ZKSpace (ZKS) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia chương trình ưu đãi Launchpool để chia sẻ 800,000 ZKS!

Thời gian ưu đãi: 18:00 28/11 – 18:00 03/12 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Tham gia ưu đãi dành cho người dùng Launchpool mới và stake BGB để chia sẻ 500,000 ZKS!

Người dùng Launchpool mới có thể stake tối thiểu là 10 BGB và chia sẻ 500,000 ZKS. Nhấp vào nút Stake Ngay để tham gia!


Stake Ngay

Lưu ý nhỏ:

 1. Đối với người dùng stake trong pool dành cho người mới, số lượng staking mỗi kỳ không bị giới hạn bởi hợp đồng mở BGB trung bình trong 7 ngày trước khi ưu đãi diễn ra. Tuy nhiên, số lượng staking không thể lớn hơn giới hạn staking cá nhân tối đa là 10,000 BGB.
 2. Người dùng đủ điều kiện nhận ưu đãi dành cho người dùng mới phải chọn pool staking có nhãn Người mới ở góc trên cùng bên trái để tham gia ưu đãi.

Hoạt động 2: Tham gia ưu đãi dành cho người dùng Launchpool hiện tại, stake BGB và mời bạn bè để chia sẻ 280,000 ZKS!

Người dùng Bitget Launchpool hiện tại có thể stake tối hiểu là 100 BGB trong Launchpool để chia sẻ 280,000 ZKS.

• Người dùng hiện tại cũng có thể mời bạn bè để chia sẻ 20,000 ZKS. Đối với mỗi người mà bạn mời đăng ký thành công và stake trong pool dành cho người mới, bạn có thể nhận được 100 ZKS (tối đa 500 ZKS). Số lượng có hạn nên bạn đừng bỏ lỡ nhé!

• Những người bạn được mời sẽ nhận được tiền thưởng giao dịch Launchpool trị giá 1,000 BGB. Người được mời có thể stake vào pool dành cho người mới và kiếm thu nhập bằng tiền thưởng này.

Stake Ngay

Lưu ý nhỏ:

 1. Đối với người dùng stake trong pool thường, số tiền stake khả dụng được tính dựa trên hợp đồng mở BGB trung bình trong 7 ngày trước khi ưu đãi diễn ra. Số lượng staking không thể vượt quá giới hạn staking cá nhân tối đa là 30,000 BGB.
 2. Bạn phải sử dụng nút Mời ở góc trên bên trái của trang staking thì các lượt giới thiệu của bạn mới được xem là hợp lệ. Bạn phải stake tối thiểu 100 BGB trong thời gian ưu đãi để đủ điều kiện chia sẻ quỹ thưởng.
 3. Để sử dụng thành công tiền thưởng giao dịch, bạn bè của bạn phải stake tối thiểu 10 BGB trong pool người mới. Không được quy đổi số lượng staking trước khi kết thúc chương trình ưu đãi, nếu không tiền thưởng giao dịch sẽ bị vô hiệu hóa.

‌Điều khoản và Điều kiện

 1. Người tham gia phải hoàn thành xác minh KYC để đủ điều kiện nhận ưu đãi.
 2. Phần thưởng Launchpool dành cho mỗi người dùng = số BGB stake của người dùng ÷ tổng số BGB stake của tất cả người tham gia đủ điều kiện × quỹ thưởng tương ứng.
 3. Người mới là những người chưa từng tham gia ưu đãi Launchpool nào trước đây và người dùng Launchpool hiện tại là những người đã từng tham gia ưu đãi Launchpool ít nhất một lần.
 4. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.
 5. Bitget có quyền loại người dùng khỏi ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp nào (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.
 6. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.
 7. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.