Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết GAMEE (GMEE). Tham gia và chia sẻ 840,000 GMEE!

Bitget niêm yết GAMEE (GMEE). Tham gia và chia sẻ 840,000 GMEE! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo GAMEE (GMEE) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia để chia sẻ 840,000 GMEE ngay!

Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia:

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 17:00 30/11 - 17:00 7/12 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Mua GMEE để chia sẻ 540,000 GMEE

Trong thời gian ưu đãi, người dùng có số tiền mua ròng spot GMEE ≥ 100 USDT sẽ được xếp hạng dựa trên số tiền mua ròng spot GMEE cá nhân và chia sẻ 540,000 GMEE!

Thứ hạng

Phần thưởng (GMEE)

1

20,000

2

10,000

3

8,000

4-10

6,000 mỗi người

Khác

Chia sẻ 460,000 dựa trên số tiền mua ròng. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 2,000 GMEE.

*Số tiền mua ròng spot GMEE = Mua GMEE - Bán GMEE.

Hoạt động 2: Giao dịch và chia sẻ 300,000 GMEE!

Người dùng đạt khối lượng giao dịch GMEE (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ) là 100 USDT trong thời gian ưu đãi sẽ chia sẻ quỹ thưởng 300,000 GMEE! Người dùng sẽ nhận phần thưởng theo tỷ lệ khối lượng giao dịch GMEE của cá nhân so với tổng khối lượng giao dịch GMEE của tất cả người tham gia. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 1800 GMEE. Phần thưởng có giá trị nhỏ hơn 0.1 USDT sẽ không được phân phối.

*Phần thưởng cá nhân = khối lượng giao dịch GMEE cá nhân ÷ tổng khối lượng giao dịch GMEE của tất cả những người tham gia × 300,000 GMEE

*Khối lượng giao dịch GMEE = Mua GMEE + Bán GMEE (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ).

‌Điều khoản và Điều kiện

1. Người tham gia phải đăng ký và hoàn thành xác minh danh tính để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

3. Nạp ròng = tổng số tiền nạp - tổng số tiền rút (chỉ tính các giao dịch trên chuỗi).

4. Người dùng VIP và tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.

5. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.

6. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

7. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.

8. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

9. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.