Trung tâm Thông báo

Thu thập huy hiệu và nhận phần thưởng Lễ Tạ Ơn cùng giao dịch sao chép Bitget

Thu thập huy hiệu và nhận phần thưởng Lễ Tạ Ơn cùng giao dịch sao chép Bitget image 0

Lễ Tạ Ơn đã bắt đầu! Đây là thời điểm để cảm tạ tất cả những phước lành trong năm. Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, Bitget sẽ tổ chức sự kiện thu thập huy hiệu nhằm tri ân tất cả người dùng giao dịch sao chép của mình. Tham gia để có cơ hội nhận những món quà Lễ Tạ Ơn tuyệt vời!

🎁 Tham Gia Ngay

Thời gian ưu đãi: 23/11 - 29/11 (Giờ VN)

Hoạt động 1: 💐 Tham gia cuộc thi huy hiệu Lễ Tạ Ơn để nhận thưởng!

Người dùng có thể mở khóa phần thưởng dựa trên huy hiệu hiện tại hoặc huy hiệu mới thu thập được của mình.

Số lượng huy hiệu chuyên gia

Phần thưởng

0

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn

1

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn + 💐 một bó hoa

2

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn + 💐 hai bó hoa

3

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn + 💐 ba bó hoa

5

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn + 💐 năm bó hoa

8

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn + 💐 tám bó hoa

Mỗi bó hoa tương đương 15 USDT/30 USDT/50 USDT.

*Huy hiệu chuyên gia: The Power Player, The Money Maker, The Money Magnet, The Persistent Performer, The Consistent Winner, The Eye Catcher, The Profitable Leader, The Navigation Leader, The Copycat Master.

Số lượng huy hiệu khác đã thu thập

Phần thưởng

0

Không

2

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn + 🎁 một hộp quà

4

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn + 🎁 hai hộp quà

6

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn + 🎁 ba hộp quà

8

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn + 🎁 bốn hộp quà

10

Huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn + 🎁 năm hộp quà

Mỗi hộp quà có thể chứa 5 USDT/10 USDT/ 20 USDT.

*Huy hiệu khác: Huy hiệu người mới, huy hiệu hoạt động, huy hiệu thành tích.

Hoạt động 2: Nhận quà Lễ Tạ Ơn 3000 BGB

Sau khi ưu đãi kết thúc, 3 người dùng may mắn đã mở khóa huy hiệu Lễ Tạ Ơn phiên bản giới hạn sẽ được chọn ngẫu nhiên và mỗi người sẽ nhận được 3000 BGB.

Hoạt động 3: Chia sẻ airdrop Lễ Tạ Ơn 2000 USDT

* Trong thời gian ưu đãi, người dùng retweet hoặc chia sẻ huy hiệu của mình hoặc huy hiệu của elite trader mà họ theo dõi trên mạng xã hội và các cộng đồng tiền điện tử (X, Facebook, Instagram, Reddit, Telegram, LinkedIn, Bitget Insights) sẽ đủ điều kiện nhận airdrop may mắn. Bitget sẽ airdrop 20 USDT cho 100 người dùng ngẫu nhiên sau khi ưu đãi kết thúc.

Elite trader: Hồ sơ > Huy hiệu > Chia sẻ > Tạo Poster > chia sẻ trên mạng xã hội hoặc cộng đồng > điền vào biểu mẫu.

Người theo dõi: Truy cập Hồ sơ của elite trader mà bạn theo dõi > Huy hiệu > Chia sẻ > Tạo Poster > chia sẻ trên mạng xã hội hoặc cộng đồng > điền vào biểu mẫu.

Người dùng có thể tham gia chương trình ưu đãi bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới, tải lên ảnh chụp màn hình và nhập ID người dùng của họ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6gEop1eVYLOPY_WntQsaJoo8Pt5-5tIu9nzWC3tIziSYKQ/viewform?usp=sf_link

‌Điều khoản và Điều kiện:

1. Chỉ tài khoản chính mới đủ diều kiện đăng ký.

2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 14 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

3. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

4. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.

5. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

6. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về ưu đãi này. Liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu bạn có bất kì câu hỏi nào.