Trung tâm Thông báo

Learn2Earn: Làm quiz Verified USD (USDV) để nhận 20,000 USDV và 10,000 BGB!

Learn2Earn: Làm quiz Verified USD (USDV) để nhận 20,000 USDV và 10,000 BGB! image 0

Verified USD (USDV) là một stablecoin được hỗ trợ bằng tài sản thực (RWA), với tỷ lệ neo 1:1 vào một rổ tài sản bảo mật cao được niêm yết trong danh sách ưu tiên như Tín phiếu kho bạc của Hoa Kỳ. Là một token omnichain ERC-20 gốc, USDV hoàn toàn tương thích với các tài sản thế giới thực được token hóa khác. Token được xây dựng với cơ chế phân bổ giá trị mới, gán các token đang lưu hành cho từng minter đã được xác minh.

Tìm hiểu về Verified USD (USDV) và hoàn thành Learn2Earn để chia sẻ 20,000 USDV 10,000 BGB!

Tham Gia Ngay

Thời gian ưu đãi: 17:00 14/11 - 17:00 28/11 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Hoàn thành quiz - chia sẻ 10,000 BGB!

1. Đọc phần giới thiệu dự án

2. Trả lời chính xác tất cả các câu hỏi Learn2Earn.

Phần thưởng: 10 BGB và 10 điểm

Hoạt động 2: Tiền thưởng dành cho người dùng mới - chia sẻ 20,000 USDV!

1. Người dùng đăng ký tài khoản Bitget trong thời gian ưu đãi và trả lời chính xác tất cả các câu hỏi của Learn2Earn.

2. Thực hiện một giao dịch spot USDV/USDT với số tiền bất kỳ.

Phần thưởng: 10 USDV

* Trong thời gian ưu đãi, người dùng chỉ có một cơ hội tham gia Learn2Earn mỗi ngày. Vì thế, bạn hãy đọc và trả lời các câu hỏi một cách cẩn thận.

‌Điều khoản và Điều kiện

  1. Phần thưởng có hạn, ưu tiên những người tham gia sớm!
  2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.
  3. Điểm có thể được sử dụng trong Trung tâm Phần thưởng để mua phiếu thưởng, phiếu thưởng APR và các phần thưởng khác.
  4. Bitget có quyền loại những người dùng thực hiện giao dịch wash trading, đăng ký tài khoản hàng loạt và các giao dịch có dấu hiệu trục lợi hoặc thao túng thị trường.
  5. Những người dùng tham gia với cùng địa chỉ IP sẽ được coi là không hợp lệ.
  6. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về điều khoản và điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ ưu đãi mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.