Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết Verified USD (USDV). Tham gia và chia sẻ 10,000 USDV!

Bitget niêm yết Verified USD (USDV). Tham gia và chia sẻ 10,000 USDV! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo Verified USD (USDV) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia để chia sẻ 10,000 USDV!

Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia:

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 17:00 14/11 - 17:00 21/11 (Giờ VN)

Hoạt động: Giao dịch và chia sẻ 10,000 USDV!

Người dùng có khối lượng giao dịch USDV (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ/tín dụng) đạt 100 USDT trong thời gian ưu đãi sẽ chia sẻ quỹ thưởng 10,000 USDV! Người dùng sẽ nhận thưởng theo tỉ lệ khối lượng giao dịch USDV cá nhân trên so với tổng khối lượng giao dịch USDV của tất cả những người tham gia. Mỗi người dùng có thể nhận đến 50 USDV. Phần thưởng có giá trị nhỏ hơn 0.1 USDT sẽ không được phân phối.

* Phần thưởng cá nhân = khối lượng giao dịch USDV cá nhân ÷ tổng khối lượng giao dịch USDV của tất cả những người tham gia × 10,000 USDV

Khối lượng giao dịch USDV = mua USDV + bán USDV (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ).

‌Điều khoản và Điều kiện

  1. Người tham gia phải đăng ký và hoàn thành xác minh danh tính để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.
  3. Người dùng VIP và tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.
  4. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.
  5. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.
  6. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng.
  7. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.
  8. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.