Tin tức sản phẩm

Thỏa thuận Người dùng P2P

Chào mừng bạn đến với giao dịch P2P, được thiết kế để người dùng có thể hoán đổi nội tệ với các loại tiền kỹ thuật số. Người dùng được phép tạo Lệnh mua hoặc Lệnh bán USDT dựa trên giá tham khảo do nền tảng đưa ra.
Bằng cách sử dụng các dịch vụ do nền tảng cung cấp, bạn đồng ý và thừa nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.
Chấp nhận và Thay đổi của các Điều khoản
Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản dịch vụ, vui lòng không sử dụng nền tảng của chúng tôi. Bằng cách sử dụng nền tảng hoặc các dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý hoàn toàn với các điều khoản và điều kiện. Xin lưu ý rằng các Điều khoản Dịch vụ này có thể được thay đổi và công bố lại. Bạn nên truy cập trang này thường xuyên, đặc biệt là trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh, để xem lại Điều khoản dịch vụ hiện tại vì việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sẽ được coi là chấp nhận bất kỳ bản sửa đổi nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này và cách chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và nghĩa vụ của bạn.
Tải khoản của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi chính bạn. Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm cho các mất mát tài sản gây ra bởi việc bạn cho người khác mượn tài khoản của mình.
Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật và kiểm soát thích hợp đối với tất cả ID, mật khẩu, số nhận dạng cá nhân (PIN) hoặc bất kỳ mã hoặc thông tin đăng nhập nào khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Bạn không được bán, cho mượn, chia sẻ hoặc cung cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn hoặc bất kỳ thông tin chi tiết cần thiết nào cho những người hoặc tổ chức không phải là bạn.
Tài khoản của bạn không được chứa thông tin gây hiểu lầm hoặc gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại, mức độ uy tín, quốc gia xuất xứ, giấy tờ tùy thân và các tài liệu hỗ trợ khác.
Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành quy trình KYC của chúng tôi bất kỳ lúc nào hoặc gửi giấy tờ tùy thân bổ sung, các tài liệu hỗ trợ khác nếu chúng tôi cho là cần thiết. Việc không hoàn thành KYC sẽ được coi là vi phạm Thỏa thuận này.
Đặt Lệnh và Giao dịch
Với tài khoản đã đăng ký, bạn có thể tạo Lệnh mua/Lệnh bán USDT để mua hoặc bán USDT. Hệ thống sẽ giúp bạn khớp với một đối tác tương ứng để bắt đầu giao dịch USDT. Bằng cách bắt đầu giao dịch USDT, bạn đồng ý và chấp nhận Thỏa thuận người dùng của trang web này và giá giao dịch tức thì.
Sau khi khớp thành công, giá tiền điện tử sẽ được cố định. Bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc thêm bất kỳ khoản phí nào vào giao dịch này.
Bạn phải hoàn tất thanh toán với các chi tiết thanh toán hợp lệ mà nền tảng yêu cầu. Nền tảng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp giao dịch nào phát sinh từ việc sử dụng các kênh thanh toán khác với các phương thức thanh toán được cung cấp bởi hệ thống giao dịch của nền tảng.
USDT sẽ được giữ trong suốt giao dịch cho đến khi người bán xác nhận đã nhận được đầy đủ thanh toán.
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, người mua được yêu cầu cung cấp bằng chứng thanh toán trong vòng 48 giờ, bao gồm cả số sê-ri chuyển khoản. Trong trường hợp chúng tôi có lý do để tin rằng người mua có thể gian lận, chúng tôi có thể cung cấp thông tin về người mua cho người bán nhằm mục đích thu hồi tiền và ngăn chặn hoặc phát hiện hành vi gian lận. Thông tin sẽ được tiết lộ trong phạm vi mà chúng tôi cho là cần thiết cho các mục đích trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin liên hệ, lịch sử đăng nhập, giao dịch của người mua và/hoặc bất kỳ chi tiết, hồ sơ nào và dữ liệu được người mua sử dụng để hoàn tất quy trình KYC.
Tranh chấp giao dịch tài sản kỹ thuật số
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán, một trong hai bên có thể thương lượng thông qua Bộ phận hỗ trợ khách hàng. Bạn ủy quyền hoàn toàn cho nền tảng quyết định mở khóa số tiền kỹ thuật số đang tranh chấp cho Người mua dựa trên bằng chứng thanh toán theo các điều khoản giao dịch, uy tín của người dùng và các quy định có liên quan của Chính sách quyền riêng tư.
Nếu lệnh của người mua tự động bị hủy do hết thời gian, giao dịch được coi là bị hủy và không thể tranh chấp, đảo ngược hoặc thay đổi.
Việc cung cấp thông tin hoặc tài liệu gian lận trong tranh chấp, tuyên bố sai hoặc cố gắng ép buộc thực hiện giao dịch có lợi cho bạn bị coi là vi phạm Thỏa thuận này.
Giám sát, Đình chỉ và Chấm dứt
Nếu chúng tôi phát hiện ra bất kỳ nguy cơ gian lận nào liên quan đến tài khoản của bạn có thể gây nguy hiểm cho nền tảng hoặc người dùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạm thời hạn chế quyền truy cập vào tài khoản và quyền của bạn đối với các dịch vụ. Trong những trường hợp cực đoan, chúng tôi thậm chí có thể chấm dứt tài khoản của bạn vĩnh viễn.
Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của mình, tạm ngưng, hạn chế hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu:
1) Chúng tôi có lý do để tin rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ vi phạm luật/quy định của địa phương hoặc bạn đang sử dụng Dịch vụ theo cách gian dối hoặc vi phạm các mục đích của Thỏa thuận này;
2) Chúng tôi có lý do để tin rằng bạn đã cung cấp thông tin sai lệch, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo liên quan đến việc đăng ký, KYC của bạn, giao dịch hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên nền tảng;
3) Chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng, khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Bitget, bạn đã phát tán thông tin sai lệch, xúc phạm hoặc lạm dụng dẫn đến tổn hại cho Bitget hoặc người dùng của Bitget.
Hành động theo các mệnh lệnh được ban hành theo bất kỳ luật, quy định hoặc thẩm quyền hiện hành nào.