Trung tâm Thông báo

Tận hưởng giảm 50% yêu cầu nạp tiền VIP!

Tận hưởng giảm 50% yêu cầu nạp tiền VIP! image 0

Là nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu thế giới, Bitget cam kết cung cấp trải nghiệm giao dịch tiền điện tử tốt nhất cho người dùng. Chương trình giảm 50% yêu cầu trải nghiệm VIP trong thời gian giới hạn hiện đã ra mắt nhằm nâng cấp trải nghiệm của người dùng Bitget.
Hoạt động: bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm 2023
Tận hưởng giảm 50% yêu cầu nạp tiền VIP! image 1

Trong thời gian ưu đãi, người dùng chỉ cần đạt một nửa yêu cầu nạp tiền VIP để nhận thẻ dùng thử VIP 15 ngày và các đặc quyền tương ứng (người dùng đã là VIP sẽ được nâng cấp VIP).

Yêu cầu nạp/tài sản VIP:

Nạp ròng trong thời gian ưu đãi

Cấp VIP (15 ngày)

‌Tiền ‌thưởng giao dịch

Tài sản yêu cầu

≥25,000 USDT VIP 1 100 USDT ≥50,000 USDT
≥250,000 USDT VIP 2 200 USDT ≥500,000 USDT
≥500,000 USDT VIP 3 500 USDT ≥1,000,000 USDT

‌Điều khoản và Điều kiện

1. Người dùng phải sử dụng nút Đăng ký ngay để đăng ký ưu đãi và liên hệ với Jayden, người quản lý tài khoản VIP. Người dùng chưa hoàn thành xác minh danh tính sẽ không đủ điều kiện nhận thưởng.

2. Ưu đãi này chỉ dành cho những người dùng nhận được email mời tham gia. Người dùng được chuyển tiếp email này không đủ điều kiện tham gia.

3. Phần thưởng sẽ được phân phối đến những người dùng đủ điều kiện sau khi họ vượt qua đánh giá kiểm soát rủi ro. Vui lòng nhận và kích hoạt tiền thưởng giao dịch trong vòng 7 ngày sau khi nhận chúng. Bạn sẽ không thể nhận tiền thưởng giao dịch sau khi chúng đã hết hạn.

4. Bitget sẽ gửi link Rút thăm May mắn đến những người dùng hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch qua email. Bất kỳ email chuyển tiếp nào sẽ được coi là không hợp lệ.

5. ‌Bitget có quyền loại người dùng có các hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch wash trading và sử dụng nhiều tài khoản với cùng địa chỉ IP.

6. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về các quy tắc ưu đãi và có quyền áp dụng các biện pháp xử lý đối với những người dùng có hành vi gian lận.