Trung tâm Thông báo

Bitget thông báo nâng cấp ví và tạm dừng dịch vụ nạp & rút

Để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, Bitget sẽ nâng cấp ví vào lúc 01:00 27/09/2023 (Giờ VN) và thời gian dự kiến là 1 giờ. Lưu ý rằng trong khoảng thời gian này, các ảnh hưởng sẽ như sau:

1. Tạm dừng dịch vụ nạp và rút đối với tất cả các loại coin.
2. Các địa chỉ và lệnh rút trong Open API sẽ không khả dụng.
3. Dịch vụ truy xuất địa chỉ và hoán đổi sẽ không khả dụng trên Bitget Swap.

Giao dịch Spot và Futures sẽ không bị ảnh hưởng.

Sau khi nâng cấp hoàn tất, chúng tôi sẽ nhanh chóng khôi phục các hoạt động và kích hoạt lại các dịch vụ nạp và rút. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo riêng nếu việc nâng cấp phải dời lại do các yếu tố như thị trường biến động lớn. Bitget có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc rút lại thông báo này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể gây ra! Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget.