Trung tâm Thông báo

Bitget ra mắt chương trình Đề xuất Niêm yết!

Bitget ra mắt chương trình Đề xuất Niêm yết! image 0

Nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các dự án blockchain chất lượng cao trên toàn thế giới, Bitget ra mắt chương trình ưu đãi Đề xuất Niêm yết đợt đầu tiên.

Tôi có thể đề xuất một niêm yết bằng cách nào?

1. Sử dụng biểu mẫu này để gửi thông tin về dự án bạn muốn đề xuất.

2. Dự án có số lượt đề xuất cao nhất sẽ được xét duyệt.

3. Sau khi được duyệt, Bitget sẽ liên hệ với đội ngũ phát triển dự án để thảo luận về quá trình niêm yết.

4. Sau khi niêm yết coin thành công, những người dùng đã đề xuất dự án sẽ nhận được phần thưởng.

Tôi có thể nhận phần thưởng bằng cách nào?

Phần thưởng 1: Khi đề xuất một dự án và dự án là một trong 10 dự án được đề xuất hàng đầu đã được niêm yết thành công, mỗi người dùng sẽ nhận được 100 USDT.

Phần thưởng 2: Người dùng đầu tiên đề xuất thành công dự án có thể nhận được 3000 USDT và trở thành Giám đốc đề xuất để hợp tác cùng Bitget.

Phần thưởng 3: Người dùng đề xuất dự án (không giới hạn ở đề xuất đầu tiên) và tích cực hỗ trợ giao tiếp với các đội ngũ phát triển dự án để tăng cường quan hệ hợp tác, bao gồm quảng bá cộng đồng và marketing, sẽ nhận được phần thưởng 2000 USDT.

Tiêu chí đánh giá dự án của Bitget là gì?

1. Đánh giá chuyên môn của dự án và rủi ro chính sách.

2. Mô hình kinh doanh và quy mô thị trường của dự án.

3. Phát triển hệ sinh thái token và phân bổ tổng thể của dự án.

4. Đội ngũ cốt lõi và các nhà đầu tư của dự án.

5. Cộng đồng và các chương trình marketing của dự án.

6. Công bố công khai thông tin về quá trình phát triển sản phẩm của dự án.

Trở thành Giám đốc đề xuất cao cấp!

Quy tắc ưu đãi:

Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện của chương trình ưu đãi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ ưu đãi mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.