Tin tức sản phẩm

Mọi người đều có thể đăng quảng cáo trên Bitget P2P!

Người dùng thông thường hiện có thể đăng quảng cáo bằng cách nhấp vào nút Đăng quảng cáo ở góc trên bên phải của trang Bitget P2P mà không cần phải đăng ký làm thương nhân.
Mọi người đều có thể đăng quảng cáo trên Bitget P2P! image 0
Tất cả người dùng có thể đăng cả quảng cáo riêng tư và công khai, miễn là họ tuân thủ các điều kiện bên dưới.
Quy tắc đăng quảng cáo riêng tư:
Quảng cáo riêng tư sẽ không được hiển thị trên thị trường P2P. Bạn có thể chia sẻ quảng cáo riêng tư với những người dùng cụ thể và an toàn lựa chọn các cá nhân mà bạn muốn giao dịch thông qua hệ thống ủy thác Bitget P2P.
Nếu người dùng muốn đăng quảng cáo riêng tư, trước tiên họ phải hoàn tất một lệnh P2P với quảng cáo của thương nhân. Sau đó, họ có thể đăng quảng cáo mua riêng tư để mua tiền điện tử từ người khác hoặc đăng quảng cáo bán riêng tư để bán tiền điện tử cho người khác.
Tìm hiểu thêm về cách đăng quảng cáo riêng tư.
Quy tắc đăng quảng cáo công khai:
Quảng cáo công khai sẽ được đăng trên thị trường P2P và mọi người đều có thể nhìn thấy quảng cáo này.
Để đăng quảng cáo công khai, người dùng phải đáp ứng các điều kiện sau:
  1. Hoàn thành ít nhất 1 lệnh bán (bán tiền điện tử cho quảng cáo mua của thương nhân).
  2. Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng trong 30 ngày ≥80%.
  3. Có tài khoản hợp lệ đã mở ít nhất 7 ngày.
Người dùng thông thường sẽ bị giới hạn và chỉ có thể đăng 1 quảng cáo bán công khai để bán tiền điện tử cho người khác. Người dùng thông thường không thể đăng quảng cáo mua công khai (cho phép mua tiền điện tử từ người khác) trừ khi họ đăng ký trở thành thương nhân P2P.
Mọi người đều có thể đăng quảng cáo trên Bitget P2P! image 1
Lưu ý: Người dùng thông thường không được phép đăng quảng cáo mua công khai.
Cách lọc quảng cáo từ người dùng thông thường:
  1. Chúng tôi đã bổ sung một huy hiệu độc quyền dành cho tất cả các thương nhân đã được chứng nhận. Bạn có thể tìm thấy huy hiệu này trên trang Bitget P2P.
Mọi người đều có thể đăng quảng cáo trên Bitget P2P! image 2
  1. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy nút lọc thương nhân. Bạn có thể nhấp vào nút này để lọc quảng cáo của thương nhân.

Mọi người đều có thể đăng quảng cáo trên Bitget P2P! image 3