Tin tức sản phẩm

Thỏa thuận người dùng Web3

Khi sử dụng dịch vụ Bitget Web3 trực tiếp hoặc gián tiếp, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận người dùng này, bao gồm bất kỳ sửa đổi nào của thỏa thuận này mà Bitget có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ và đồng ý với những điều sau:

  1. Theo quy định của pháp luật và quy định địa phương, bạn có đầy đủ năng lực về quyền dân sự và hành vi dân sự, và có đủ kiến thức và kinh nghiệm để hiểu rõ bản chất của các sản phẩm mà bạn sẽ giao dịch cũng như những rủi ro có thể xảy ra.

2. Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các khoản tiền trong tài khoản Bitget của mình. Bạn phải đảm bảo rằng nguồn tiền hoặc tài sản của mình là hợp pháp và bạn không sử dụng nền tảng cho bất kỳ mục đích nào vi phạm pháp luật.

3. Chúng tôi không có nghĩa vụ xác minh mức độ đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của bạn. Bằng cách sử dụng các dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của mình và có năng lực pháp lý cần thiết để đảm nhận mọi trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính. Nếu bạn thiếu trình độ cần thiết để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về kết quả phát sinh từ việc bạn sử dụng các dịch vụ nói trên.

4. Bạn nên tự nghiên cứu và thực hiện thẩm định liên quan đến các loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc tính xác thực, hợp pháp và hiệu quả của thông tin. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý và tổn thất phát sinh nào. Trừ khi luật pháp và quy định yêu cầu rõ ràng, Bitget không có nghĩa vụ phải tiến hành đánh giá thông tin tiền điện tử, hoạt động giao dịch hoặc các vấn đề khác liên quan đến giao dịch.

5. Bitget chỉ là nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử, cung cấp cho bạn thông tin giao dịch mới nhất cho một số loại tiền điện tử nhất định và tạo điều kiện cho các dịch vụ trao đổi tiền điện tử và tham khảo thông tin từ các nền tảng giao dịch khác. Bạn cũng có thể lấy thông tin này trực tiếp từ các sàn giao dịch khác hoặc các trang web chính thức, ứng dụng, DApp và các nguồn liên quan của các loại tiền điện tử tương ứng. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia vào các cuộc đàm phán và giao dịch với người dùng bên thứ ba trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

6. Bitget không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin trên các trang web, ứng dụng và DApp tiền điện tử. Do đó, Bitget sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

7. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào gây ra bởi thông tin lỗi thời, sự chậm trễ mạng, gián đoạn kết nối Internet, sự chậm trễ trong việc truyền dữ liệu, thông báo đẩy hoặc tin nhắn.

8. Bitget chỉ cung cấp dịch vụ Bitget Web 3 và không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào của bạn. Do đó, bạn phải thận trọng, xác định tính xác thực, tính hợp pháp và hiệu quả của tài sản và thông tin tiền điện tử, đồng thời chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý trong phạm vi quyền hạn của mình.

9. Bitget sẽ hỗ trợ bạn chia sẻ thông tin liên quan với các bên thứ ba mà bạn quan tâm hoặc trao đổi tài sản tiền điện tử thành các hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở xu hướng thị trường và cập nhật giao dịch), để tạo điều kiện cho bạn sử dụng dịch vụ Bitget Web3 để giao dịch tiền điện tử.

10. Bằng cách sử dụng các dịch vụ, bạn được coi là đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận theo mặc định và cho phép Bitget gửi thông tin giao dịch. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hiệu quả, kịp thời, toàn vẹn, độ tin cậy, chất lượng, tính hợp pháp, tính sẵn có và bảo mật của bất kỳ nhà cung cấp thông tin giao dịch, nhà điều hành dự án hoặc người nhận nào.

11. Trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ bị tính một số phí dịch vụ hoặc giao dịch nhất định. Bạn đồng ý và tuân thủ biểu phí được công bố và cập nhật định kỳ của chúng tôi.

12. Thỏa thuận đôi khi cũng được áp dụng cho các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp, trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi sử dụng các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp, họ cũng có thể tính phí dịch vụ hoặc phí giao dịch cho bạn. Các khoản phí này do bên thứ ba thu trực tiếp và bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về phí trong tài liệu do bên thứ ba cung cấp. Ngoài ra, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí gas nào phát sinh bởi các giao dịch trên chuỗi trên blockchain. Chúng tôi hỗ trợ các giao dịch chuỗi chéo cho hơn 220,000 token. Mỗi giao dịch bao gồm nhiều bước mua và bán. Bạn ý thức được rằng có một xác suất nhất định về lỗi giao dịch và một mức độ không chắc chắn trong quá trình phát sóng do tắc nghẽn hoặc không ổn định mạng.

13. Bạn không được tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào thông qua giao dịch hoặc sử dụng thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh bạc bất hợp pháp, rửa tiền, gian lận, dọa tống tiền, tống tiền, tài trợ khủng bố, vi phạm sở hữu trí tuệ, lạm dụng hoặc bạo lực và bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào bị cấm bởi luật pháp và quy định trong khu vực tài phán của mình. Nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các hoạt động giao dịch của bạn mang tính rủi ro cao, có ý định thực hiện hành vi bất hợp pháp, chúng tôi có quyền xử lý thông tin liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch và trao đổi dữ liệu liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đó. Điều này có thể liên quan đến việc báo cáo cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan trong khu vực tài phán nơi bạn cư trú. Nếu những sự cố như vậy được tìm thấy, Bitget có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào dịch vụ. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nghĩa vụ hoặc tổn thất phát sinh nào và có quyền tiến hành hành động pháp lý.

14. Để sử dụng các dịch vụ, bạn phải tuân thủ các luật và quy định có liên quan trong khu vực tài phán của mình. Nếu quốc gia/khu vực bạn đặt trụ sở cấm sử dụng các dịch vụ tương tự, các hoạt động của bạn sẽ không được bảo vệ và mọi tổn thất phát sinh trong giai đoạn này sẽ là trách nhiệm duy nhất của bạn.

15. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Bitget không kiểm soát giá cả, tỷ giá hối đoái, giao hàng, chất lượng, bảo mật, tính hợp pháp và các khía cạnh khác của tiền điện tử và không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý và hậu quả nào. Bạn tự ý trao đổi và trao đổi tiền điện tử và Bitget không chịu trách nhiệm về các dịch vụ, thông tin, giá cả và tỷ giá hối đoái tiền điện tử của bên thứ ba.

16. Giao dịch tài sản tiền điện tử có rủi ro cao và không phù hợp cho đa số người. Bạn thừa nhận và hiểu rằng một khoản đầu tư vào tài sản tiền điện tử có thể dẫn đến mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của bạn. Do đó, bạn nên quyết định số tiền đầu tư dựa trên khả năng chịu lỗ. Bạn thừa nhận và hiểu rằng tài sản tiền điện tử mang rủi ro phái sinh. Do đó, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp từ tư vấn tài chính. Giao dịch tài sản tiền điện tử có thể dẫn đến những rủi ro không thể đoán trước không được nêu trong thỏa thuận. Do đó, bạn nên cân nhắc cẩn thận và suy xét sáng suốt khi đánh giá tình hình tài chính của mình và các rủi ro ở trên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mua và bán tài sản kỹ thuật số nào. Bất kỳ tổn thất nào phát sinh sẽ chỉ do bạn chịu và Bitget không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

17. Tất cả ý kiến, thông tin, thảo luận, phân tích, giá cả, lời khuyên và các thông tin khác trên website này là đánh giá thị trường chung và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ sự tin cậy vào thông tin được đề cập ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất lợi nhuận nào.

18. Đối với các vấn đề khác không được liệt kê ở đây, Bitget có quyền giải thích cuối cùng trong phạm vi pháp luật.