Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết Witch Token (WITCH). Tham gia và chia sẻ 340,000 WITCH!

Bitget niêm yết Witch Token (WITCH). Tham gia và chia sẻ 340,000 WITCH! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo Witch Token (WITCH) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia để chia sẻ 340,000 WITCH!

Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia:

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 18:00 11/09 – 18:00 18/09 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Giao dịch WITCH để chia sẻ 170,000 WITCH!

Người dùng có khối lượng giao dịch WITCH (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ) đạt 100 USDT trong thời gian diễn ra ưu đãi sẽ có thể chia sẻ quỹ thưởng 170,000 WITCH! Người dùng sẽ nhận phần thưởng theo tỷ lệ khối lượng giao dịch WITCH của cá nhân so với tổng khối lượng giao dịch WITCH của tất cả người tham gia. Mỗi người dùng có thể nhận đến 600 WITCH. Phần thưởng có giá trị nhỏ hơn 0.1 USDT sẽ không được phân phối.

Phần thưởng của bạn = Khối lượng giao dịch WITCH của bạn ÷ tổng khối lượng giao dịch WITCH của tất cả người tham gia × 170,000 WITCH

Khối lượng giao dịch WITCH = mua WITCH + bán WITCH (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ).

Hoạt động 2: Nạp WITCH để chia sẻ 170,000 WITCH!

Người dùng với số tiền nạp ròng WITCH trị giá tối thiểu 100 USDT có thể chia sẻ quỹ thưởng dựa trên số tiền nạp ròng của mình. Mỗi người dùng có thể nhận được tối đa 600 WITCH. Đừng bỏ lỡ nhé!

Nạp ròng = tổng số tiền nạp WITCH trong thời gian ưu đãi - tổng số tiền rút WITCH trong thời gian ưu đãi.

Phần thưởng cá nhân = số tiền nạp ròng WITCH cá nhân ÷ tổng số tiền nạp ròng WITCH của tất cả người dùng × quỹ thưởng.

‌Điều khoản và Điều kiện

1. Người tham gia phải đăng ký và hoàn thành xác minh KYC để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

3. Nạp ròng = tổng số tiền nạp - tổng số tiền rút (chỉ tính các giao dịch trên chuỗi).

4. Người dùng VIP và tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.

5. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.

6. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

7. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.

8. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

9. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.