Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết NvirWorld (NVIR). Tham gia và chia sẻ 280,000 NVIR!

Bitget niêm yết NvirWorld (NVIR). Tham gia và chia sẻ 280,000 NVIR! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo NvirWorld (NVIR) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia để chia sẻ 280,000 NVIR!

Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia:

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 18:00 08/09 – 18:00 15/09 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Giao dịch NVIR để chia sẻ 280,000 NVIR!

Người dùng có khối lượng giao dịch NVIR (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ) đạt 100 USDT trong thời gian ưu đãi sẽ có thể chia sẻ quỹ thưởng 280,000 NVIR! Người dùng sẽ nhận phần thưởng theo tỷ lệ khối lượng giao dịch NVIR của cá nhân so với tổng khối lượng giao dịch NVIR của tất cả người tham gia. Mỗi người dùng có thể nhận đến 2800 NVIR. Phần thưởng có giá trị nhỏ hơn 0.1 USDT sẽ không được phân phối.

Phần thưởng của bạn = Khối lượng giao dịch NVIR của bạn ÷ tổng khối lượng giao dịch NVIR của tất cả người tham gia × 280,000 NVIR

Khối lượng giao dịch NVIR = mua NVIR + bán NVIR (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ).

Hoạt động 2: Đăng ký sản phẩm Earn NVIR để tận hưởng đến 100% APR!

Đăng ký sản phẩm Earn NVIR nổi bật để tận hưởng APR lên đến 100%. Nhấp vào link bên dưới để đăng ký. Đừng bỏ lỡ nhé!

>>>‌ Đăng ký tại đây >>>

‌Điều khoản và Điều kiện

1. Người tham gia phải đăng ký và hoàn thành xác minh KYC để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

3. Người dùng VIP và tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.

4. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.

5. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

6. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.

7. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

8. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.