Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết Shiba V Pepe (SHEPE). Tham gia và chia sẻ 396,000,000,000 SHEPE!

Bitget niêm yết Shiba V Pepe (SHEPE). Tham gia và chia sẻ 396,000,000,000 SHEPE! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc niêm yết Shiba V Pepe (SHEPE) trên Bitget. Tham gia để chia sẻ 396,000,000,000 SHEPE!

Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia:

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 20:00 07/09 - 20:00 14/09 (Giờ VN)

Hoạt động: Hoàn tiền nạp - chia sẻ 396,000,000,000 SHEPE!

Nạp SHEPE để được hoàn tiền 10% từ quỹ thưởng 396,000,000,000 SHEPE (hoàn tiền sẽ được tính dựa trên khối lượng tiền nạp ròng cuối cùng). Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 2,475,000,000 SHEPE cho đến khi hết quỹ thưởng, vậy nên bạn đừng bỏ lỡ nhé!

‌Điều khoản và Điều kiện

  1. Người tham gia phải đăng ký và hoàn thành xác minh KYC để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.
  3. Nạp ròng = tổng số tiền nạp - tổng số tiền rút (chỉ tính các giao dịch trên chuỗi).
  4. Người dùng VIP và tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.
  5. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.
  6. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.
  7. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.
  8. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.
  9. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.