Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết YamaInuCoin (YAMA) - Tham gia và chia sẻ 1,625,000 YAMA!

Bitget niêm yết YamaInuCoin (YAMA) - Tham gia và chia sẻ 1,625,000 YAMA! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc niêm yết YamaInuCoin (YAMA) trên Bitget. Chỉ cần nạp tiền hoặc giao dịch YAMA và chia sẻ 1,625,000 YAMA!

Nhấp vào nút Đăng Ký Ngay để tham gia:

Đăng Ký Ngay

Thời gian ưu đãi: 18:00 06/09 – 18:00 13/09 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Hoàn tiền nạp - chia sẻ 1,250,000 YAMA!

Nạp YAMA để được hoàn tiền 10% từ quỹ thưởng 1,250,000 YAMA (hoàn tiền sẽ được tính dựa trên khối lượng tiền nạp ròng cuối cùng). Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 12,500 YAMA cho đến khi hết quỹ thưởng, đừng bỏ lỡ nhé!

Hoạt động 2: Giao dịch YAMA để chia sẻ 375,000 YAMA

Người dùng có khối lượng giao dịch YAMA (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ) đạt 100 USDT trong thời gian ưu đãi sẽ có thể chia sẻ quỹ thưởng 375,000 YAMA! Người dùng sẽ nhận phần thưởng theo tỷ lệ khối lượng giao dịch YAMA của cá nhân so với tổng khối lượng giao dịch YAMA của tất cả người tham gia. Mỗi người dùng có thể nhận đến 6,250 YAMA. Phần thưởng có giá trị nhỏ hơn 0.1 USDT sẽ không được phân phối.

Phần thưởng của bạn = Khối lượng giao dịch YAMA của bạn ÷ tổng khối lượng giao dịch YAMA của tất cả người tham gia × 375,000 YAMA

Khối lượng giao dịch YAMA = mua YAMA + bán YAMA (bao gồm giao dịch spot và mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ).

‌Điều khoản và Điều kiện:

1. Người tham gia phải đăng ký và hoàn thành xác minh KYC để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

2. Phần thưởng sẽ được phân phối đến tài khoản spot của người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

3. Nạp ròng = tổng số tiền nạp - tổng số tiền rút (chỉ tính các giao dịch trên chuỗi).

4. Người dùng VIP và tài khoản tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.

5. Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.

6. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và điều kiện của Bitget.

7. Trong trường hợp người dùng gian lận, sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng hoặc thực hiện các hành vi bất hợp pháp, Bitget có quyền loại người dùng liên quan và thu hồi phần thưởng của họ.

8. Bitget có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

9. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.