Tin tức sản phẩm

Yêu cầu đăng quảng cáo dành cho người dùng P2P thông thường

Bitget P2P hiện đang ra mắt Yêu cầu đăng quảng cáo dành cho người dùng P2P thông thường, chi tiết cụ thể như sau:

Quyền hạn
Yêu cầu
Đăng 1 quảng cáo riêng tư
Hoàn thành tối thiểu 1 lệnh (mua hoặc bán).
Đăng 1 quảng cáo công khai
Chỉ đăng tối đa 1 quảng cáo bán cho mỗi loại tiền tệ/tiền điện tử.
Chỉ đăng quảng cáo cho khu vực tiền fiat phù hợp với quốc tịch được xác minh.
1. Hoàn thành tối thiểu 1 lệnh bán.
2. Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng trong 30 ngày ≥80%.
3. Tài khoản đã tồn tại ≥7 ngày.