Tin tức sản phẩm

Lệnh gọi ký quỹ tự động trong chế độ ký quỹ isolated

Lệnh gọi ký quỹ tự động trong chế độ ký quỹ isolated

Bài viết này nhằm mục đích giúp người dùng hiểu rõ hơn về chức năng lệnh gọi ký quỹ tự động trong chế độ ký quỹ isolated. Bitget cung cấp hai chế độ ký quỹ: chế độ ký quỹ cross và chế độ ký quỹ isolated. Chế độ ký quỹ cross là chế độ ký quỹ mặc định cho Bitget và chức năng lệnh gọi ký quỹ chỉ khả dụng ở chế độ ký quỹ isolated.

Lệnh gọi ký quỹ tự động giúp người dùng tránh bị thanh lý bằng cách nhanh chóng nạp tiền ký quỹ cần thiết cho một vị thế trong chế độ isolated. Sau khi được kích hoạt, số tiền ký quỹ cần thiết để tránh thanh lý sẽ được chuyển từ ký quỹ khả dụng tới vị thế của bạn.

Số tiền lệnh gọi ký quỹ tự động tương ứng với số tiền ký quỹ bổ sung cần thiết cho vị thế tương ứng. Nếu số tiền ký quỹ của bạn nhỏ hơn số tiền gọi ký quỹ, thì toàn bộ số dư khả dụng sẽ được chuyển vào ký quỹ của vị thế .

Người dùng có thể chọn bật hoặc tắt chức năng lệnh gọi ký quỹ tự động trong phần Vị thế.

Ví dụ: Lệnh gọi ký quỹ tự động hoạt động như thế nào?

Giả sử một người dùng có số dư khả dụng là 600 USDT và giá hiện tại của BTC là 27,249.5 USDT. Người dùng mở vị thế long 0.5 BTCUSDT với đòn bẩy 10X, yêu cầu ký quỹ ban đầu là 272.495 USDT. Giá thanh lý được tính là 24,637.9 USDT và số dư khả dụng là 327.505 USDT.

Khi giá đánh dấu giảm xuống dưới mức giá thanh lý là 24,637.9 USDT, một lệnh gọi ký quỹ tự động sẽ được kích hoạt để ngăn vị thế bị thanh lý. Kết quả là 272.495 USDT được thêm vào ký quỹ của vị thế, làm tăng số dư khả dụng lên 55,01 USDT. Do đó, giá thanh lý mới là 21,900.4 USDT và ký quỹ ban đầu cho vị thế này là 544.99 USDT.

Trong trường hợp giá BTCUSDT tiếp tục giảm và xuống dưới mức giá thanh lý là 21,900.4 USDT, lệnh gọi ký quỹ tự động sẽ được kích hoạt lại. Lần này, chỉ còn 55.01 USDT trong số dư khả dụng, số tiền này sẽ được thêm vào ký quỹ của vị thế và làm giảm giá thanh lý xuống còn 21,347.7 USDT.

Nếu số dư trong tài khoản bị hết, vị thế cuối cùng sẽ bị thanh lý khi giá giảm xuống dưới 21,347.7 USDT, vì không thể kích hoạt lệnh gọi ký quỹ tự động.

Lệnh gọi ký quỹ tự động trong chế độ ký quỹ isolated image 0

Lưu ý: Khi thanh lý được kích hoạt, hệ thống sẽ huỷ tất cả các lệnh mở trước để mở khoá thêm ký quỹ khả dụng nhằm tránh thanh lý.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Chức năng lệnh gọi ký quỹ tự động khả dụng cho những sản phẩm nào?

  • Chức năng này khả dụng cho USDT-M Futures, Coin-M Futures và USDC-M Futures.

2. Đâu là các trường hợp đặc biệt cho lệnh gọi ký quỹ tự động?

  • Khi lệnh gọi ký quỹ tự động được bật, đòn bẩy tối thiểu cho một vị thế là 1X. Nếu một vị thế đã sử dụng đòn bẩy 1X, lệnh gọi ký quỹ tự động sẽ không được kích hoạt ngay cả khi có số dư khả dụng.

  • Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, nếu hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện người dùng đã thêm toàn bộ quỹ khả dụng vào ký quỹ isolated và vị thế vẫn đang có nguy cơ bị thanh lý, hệ thống sẽ không tiếp tục thêm ký quỹ để tối đa hóa bảo vệ tài sản của người dùng.

3. Sự khác biệt giữa chế độ lệnh gọi ký quỹ tự động và ký quỹ cross là gì?

  • Lệnh gọi ký quỹ tự động được tính toán dựa trên ký quỹ của vị thế để xác định giá thanh lý. Chức năng này chỉ được kích hoạt khi giá đánh dấu đạt đến mức giá thanh lý. Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ chuyển thêm ký quỹ vào vị thế và giá thanh lý sẽ được tính toán lại. Trong chế độ ký quỹ cross, giá thanh lý được tính dựa trên toàn bộ số dư khả dụng và ký quỹ sẽ điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng với những thay đổi của giá đánh dấu.