Trung tâm Thông báo

Bitget thông báo bảo trì hệ thống

Để cải thiện trải nghiệm người dùng, Bitget sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào lúc 13:00 23/08/2023 (Giờ VN). Xin lưu ý rằng trong thời gian bảo trì, người dùng không thể chuyển tiền hoặc sử dụng phiếu thưởng và phiếu giảm lãi vay. Sau khi bảo trì hoàn tất, Bitget sẽ đăng một thông báo chính thức khác thông qua các kênh chỉ định của mình.

Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể gây ra. Xin cảm ơn sự hợp tác của bạn.