Trung tâm Thông báo

Bitget phát hành Báo cáo Định giá Quỹ Bảo vệ tháng 07/2023

Bitget đã hoàn thành việc theo dõi và định giá Quỹ Bảo vệ Bitget cho tháng 07/2023. Tính đến cuối tháng 7, Quỹ Bảo vệ Bitget đã duy trì giá trị hơn 300 triệu USD trong cả tháng:

Giá trị cao nhất: 368 triệu USDT (14/7)

Giá trị thấp nhất: 353 triệu USDT (25/07)

Giá trị trung bình: 359 triệu USDT

Bitget phát hành Báo cáo Định giá Quỹ Bảo vệ tháng 07/2023 image 0

Vào năm 2022, chúng tôi đã giới thiệu Quỹ Bảo vệ Bitget để có thể bảo vệ tài sản người dùng tốt hơn. Quỹ bắt đầu với quy mô ban đầu là 300 triệu USD và Bitget cam kết duy trì giá trị của quỹ ở mức hơn 300 triệu USD. Để biết thêm chi tiết về Quỹ Bảo vệ, vui lòng truy cập: Quỹ Bảo vệ Bitget.

Để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng, Bitget cũng đã ra mắt trang Bằng chứng Dự trữ với dữ liệu được cập nhật hàng tháng, đảm bảo rằng tiền của khách hàng luôn được dự trữ với tỷ lệ tối thiểu là 1:1.

Cảm ơn bạn đã luôn hỗ trợ và tin tưởng chúng tôi!