Trung tâm Thông báo

Bitget thông báo nâng cấp WebSocket (02/08)

Nhằm mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn, Bitget sẽ tiến hành nâng cấp tính năng WebSocket từ 13:00 – 14:00 ngày 02/08 (Giờ VN). Xin lưu ý, một số người dùng có thể gặp phải sự cố kết nối WebSocket trong quá trình nâng cấp.

Vui lòng tham khảo thông báo chính thức để biết thêm chi tiết. Bitget có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện có thể gây ra! Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget!