Trung tâm Thông báo

Bitget: Thông báo tạm ngừng hỗ trợ quản lý khóa API trên ứng dụng

Nhằm cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn và môi trường an toàn hơn, Bitget sẽ tạm ngừng hỗ trợ quản lý khóa API (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo, chỉnh sửa và xóa) trên ứng dụng từ 14:00 ngày 02/08 (Giờ VN).

Lưu ý rằng tính năng quản lý khóa API trên website Bitget vẫn có thể sử dụng bình thường và những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng các khóa API đã tạo.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện có thể gây ra! Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget.