Trung tâm Thông báo

Ưu đãi 48h cuối tuần: Mua tiền điện tử miễn phí qua thẻ tín dụng/ghi nợ

Ưu đãi 48h cuối tuần: Mua tiền điện tử miễn phí qua thẻ tín dụng/ghi nợ image 0

Mỗi cuối tuần, mua tiền điện tử không mất phí giao dịch bằng tiền fiat nội địa qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng!

Ưu đãi 48h cuối tuần: Mua tiền điện tử miễn phí qua thẻ tín dụng/ghi nợ image 1

Thời gian ưu đãi: Từ 07:01 thứ Bảy đến 06:59 thứ Hai mỗi tuần (Giờ VN)

Nắm bắt cơ hội mua tiền điện tử bằng Visa / MasterCard không mất phí !

Ưu điểm:

  1. Mua các token mới được niêm yết hàng tuần miễn phí!
  2. Hỗ trợ hơn 140 loại tiền fiat, bao gồm EUR, USD, CAD, AUD và các loại khác.

  1. Mua USDT và các loại tiền điện tử khác ngay với thẻ tín dụng/ghi nợ của bạn.

Các bước:

Đăng nhập vào Bitget > Chọn Mua Crypto > Chọn thẻ tín dụng/ghi nợ > Thêm thẻ mới > Chọn loại tiền fiat và nhập số lượng > Hoàn thành thao tác mua

>> Tìm hiểu cách mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ tại đây.

Điều khoản Điều kiện:

  1. Cả người dùng mới và người dùng hiện tại đều có thể tham gia chiến dịch.

  1. Người dùng phải hoàn thành xác minh KYC trước khi tham gia chiến dịch. Tìm hiểu về cách hoàn thành xác minh KYC trên Bitget.

  1. Bitget có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các quy tắc của chương trình ưu đãi bất kỳ lúc nào do điều kiện thị trường thay đổi, rủi ro gian lận hoặc những lý do khác.

  1. Bitget có quyền loại các giao dịch được coi là giao dịch rửa, đăng ký hàng loạt tài khoản, trục lợi hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường,...