Trung tâm Thông báo

Bitget thông báo về phiếu giảm giá và phiếu giảm lãi vay

Để cải thiện trải nghiệm người dùng, Bitget sẽ tiến hành bảo trì hệ thống vào lúc 09:30 24/07/2023 (Giờ VN). Trong thời gian bảo trì, người dùng có thể không thể sử dụng phiếu giảm giá hoặc phiếu giảm lãi vay. Bitget sẽ đăng một thông báo riêng thông qua các kênh chính thức khi quá trình bảo trì hoàn tất.

Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện có thể gây ra. Xin cảm ơn sự hợp tác của bạn.