Trung tâm Thông báo

Bitget thông báo nâng cấp dịch vụ giao dịch Convert

Dịch vụ giao dịch Convert của Bitget sẽ được bảo trì để nâng cấp hệ thống vào lúc 16:00 ngày 21/07/2023 (Giờ VN). Thời gian bảo trì sẽ là 2 giờ. Trong quá trình bảo trì, dịch vụ giao dịch Convert sẽ không thể sử dụng.

Xin lưu ý:

1. Sau khi nâng cấp hoàn tất, chúng tôi sẽ khôi phục dịch vụ giao dịch Convert ngay khi có thể.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện có thể gây ra, và cảm ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ Bitget!