Tin tức sản phẩm

Bitget P2P ra mắt chức năng trò chuyện chung với CSKH

Để mang đến cho người dùng trải nghiệm dịch vụ P2P tốt hơn, Bitget P2P đã ra mắt chức năng "trò chuyện chung với CSKH" cho tất cả thị trường.
Khi có tranh chấp về giao dịch P2P, giờ đây nhân viên CSKH có thể tham gia cuộc trò chuyện trên trang giao dịch P2P để nâng cao hiệu quả xử lý khiếu nại.
1. Nếu người khiếu nại muốn gửi khiếu nại cho lệnh, họ có thể nhấp vào nút Gửi khiếu nại sau 10 phút kể từ khi nhấp vào nút Đã thanh toán.
Bitget P2P ra mắt chức năng trò chuyện chung với CSKH image 0
2. Người khiếu nại phải điền lý do khiếu nại và tải lên bằng chứng thanh toán của họ.
Bitget P2P ra mắt chức năng trò chuyện chung với CSKH image 1
3. Sau khi gửi khiếu nại, cả hai bên sẽ nhận được thông báo khi nhân viên CSKH tham gia cuộc trò chuyện.
Bitget P2P ra mắt chức năng trò chuyện chung với CSKH image 2
Bitget P2P ra mắt chức năng trò chuyện chung với CSKH image 3
4. Cả hai bên phải hợp tác với bộ phận CSKH bằng cách giao tiếp, cung cấp bằng chứng thanh toán và thương lượng với nhau.
Bitget P2P ra mắt chức năng trò chuyện chung với CSKH image 4
Bitget P2P ra mắt chức năng trò chuyện chung với CSKH image 5
5. Người khiếu nại cũng có thể tải video lên trong cửa sổ trò chuyện để cung cấp bằng chứng. Sau khi hoàn thành lệnh, khiếu nại sẽ được đóng.
Bitget P2P ra mắt chức năng trò chuyện chung với CSKH image 6