Tin tức sản phẩm

Quy tắc xử lý khiếu nại Bitget P2P

Khiếu nại của người mua

1. Lệnh bị huỷ:

Nếu thời gian của lệnh vượt quá giới hạn và tự động bị huỷ bởi hệ thống nhưng người mua đã hoàn tất thanh toán, hoặc nếu lệnh bị huỷ do nhầm lẫn sau khi người mua hoàn tất thanh toán, nhân viên dịch vụ khách hàng của Bitget sẽ cố gắng để liên hệ với người bán và tiến hành hoàn trả. Nếu người bán từ chối hoàn lại tiền, Bitget sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch. Bitget có quyền đình chỉ người dùng không hợp tác trong quá trình này.

2. Số tiền thanh toán và số tiền đặt lệnh không khớp:

Nếu số tiền thực tế mà người mua đã thanh toán lớn hơn số tiền đặt lệnh, đồng thời người mua đã nhấp vào Đã thanh toán, nhân viên dịch vụ khách hàng của Bitget sẽ liên hệ với người bán để tiến hành hoàn trả. Nếu người bán từ chối hoàn lại tiền, người mua sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Bitget có quyền đình chỉ người dùng không hợp tác trong quá trình này.

3. Người bán không mở khoá tiền điện tử đúng thời hạn:

Nếu người mua hoàn tất thanh toán bằng phương pháp thanh toán theo thời gian thực, nhưng người bán chưa mở khoá tiền điện tử đúng thời hạn, nhân viên dịch vụ khách hàng của Bitget sẽ liên hệ với người bán để mở khoá tiền điện tử. Nếu người bán không phản hồi trong một khung thời gian nhất định, nhân viên dịch vụ khách hàng của Bitget sẽ thực hiện mở khoá tiền điện tử theo cách thủ công.
Nếu người mua sử dụng phương thức thanh toán không tức thì và người bán không nhận được thanh toán đúng hạn, nhân viên dịch vụ khách hàng của Bitget sẽ liên hệ với người bán yêu cầu họ mở khoá tiền điện tử trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu khoản thanh toán không đến trong thời gian quy định, người bán nên liên hệ với dịch vụ khách hàng của Bitget để báo cáo vấn đề. Nếu người bán không liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ coi như khoản thanh toán đã được nhận và các nhân viên dịch vụ khách hàng của Bitget sẽ mở khóa tiền điện tử theo cách thủ công.

4. Người bán không chịu mở khoá tiền điện tử:

Người mua đã thanh toán đúng số tiền từ tài khoản của họ (với tên chủ sở hữu khớp với tên đã xác minh trên tài khoản Bitget của họ), nhưng người bán không chịu mở khoá tiền điện tử và đang cố gắng giải quyết thoả thuận ở giá cao hơn.
Ngoại trừ trường hợp giá thấp bất thường (-10% so với giá thị trường), lệnh sẽ được mở khoá thủ công bởi nhân viên dịch vụ khách hàng của Bitget.

5. Người mua để lại ghi chú chuyển khoản và người bán chưa mở khoá tiền điện tử:

Nếu người mua ghi chú những từ ngữ hoặc diễn đạt nhạy cảm, ví dụ như tiền kỹ thuật số, C2C/P2P, BTC,... hoặc các thông tin nhạy cảm khác trong ghi chú thanh toán khi thực hiện chuyển khoản (dù người bán đã nêu trong điều khoản của họ về việc không đề cập đến những từ ngữ đó), nhân viên dịch vụ khách hàng của Bitget sẽ liên hệ với người bán để mở khoá tiền điện tử hoặc tiến hành hoàn tiền. Bất kỳ khoản phí nào phát sinh trong quá trình hoàn tiền sẽ do người mua chi trả.

6. Sử dụng ngôn ngữ xúc phạm:

Nếu hai bên sử dụng ngôn ngữ xúc phạm trên nền tảng P2P, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công cụ trò chuyện với người dùng và trò chuyện trực tiếp với hỗ trợ khách hàng, và nếu người dùng bị khiếu nại hai lần hoặc nhiều hơn, một phần tính năng tài khoản của người dùng sẽ bị đình chỉ.
Khiếu nại của người bán

1. Người mua không thanh toán nhưng nhấp vào Đã thanh toán:

Nếu người mua không thanh toán hoặc không cung cấp bất kỳ bằng chứng thanh toán nào, hoặc không thể liên lạc được trong một khung thời gian nhất định, nhân viên dịch vụ khách hàng Bitget sẽ hủy lệnh. Nếu lệnh bị huỷ với cùng một lý do từ hai lần trở lên, một phần tính năng tài khoản của người dùng sẽ bị đình chỉ.
Nếu người mua đã thanh toán nhưng người bán chưa nhận được tiền, nhân viên dịch vụ khách hàng của Bitget sẽ liên hệ với người bán để mở khoá tiền điện tử trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu tiền điện tử chưa được mở khoá trong thời gian quy định, nhân viên dịch vụ khách hàng của Bitget sẽ thực hiện mở khoá tiền điện tử theo cách thủ công. Nếu tiền điện tử không được mở khoá theo cách thông thường, người bán cần liên hệ với dịch vụ khách hàng của Bitget để báo cáo vấn đề. Nếu người bán không liên hệ dịch vụ khách hàng, chúng tôi sẽ xem rằng khoản thanh toán đã được nhận.

2. Thông tin đã xác minh hoặc số tiền thanh toán không khớp:

Nếu người mua chuyển tiền vào tài khoản thanh toán khác của người bán hoặc tài khoản thanh toán của một người khác thay vì tài khoản được cung cấp trong mục thông tin thanh toán, Bitget sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ giao dịch và không đảm bảo việc hoàn tiền. Nếu người mua liên tục thanh toán cho các tài khoản khác với tài khoản do người bán chỉ định, dịch vụ khách hàng có quyền đình chỉ tài khoản của người mua.
Nếu tên trên tài khoản thanh toán của người mua không khớp với tên đã xác minh trên Bitget P2P, tính năng P2P của người mua sẽ bị đình chỉ vì lý do vi phạm quy tắc giao dịch Bitget P2P. Trong trường hợp này, tiền điện tử sẽ không được mở khoá và người bán sẽ được yêu cầu hoàn lại toàn bộ số tiền cho người mua. Lệnh sẽ bị huỷ sau khi người bán gửi bằng chứng hoàn tiền và người mua xác nhận đã nhận được khoản tiền hoàn trả. Người mua sẽ phải chi trả bất kỳ khoản phí phát sinh nào.
Nếu người mua đã thanh toán nhưng số tiền thanh toán nhỏ hơn số tiền đặt lệnh, người mua sẽ được yêu cầu thanh toán số tiền còn lại trong một khung thời gian nhất định. Người mua sẽ phải chi trả bất kỳ khoản phí phát sinh nào. Người mua sẽ phải chi trả bất kỳ khoản phí phát sinh nào. Nếu người mua không phản hồi đúng hạn hoặc từ chối thanh toán số tiền còn lại, người bán sẽ được yêu cầu hoàn trả số tiền mà họ đã nhận. Bitget có quyền đình chỉ những người dùng không hợp tác trong quá trình này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch.
Nếu số tiền thanh toán thực tế từ người mua nhỏ hơn số tiền đặt lệnh nhưng người bán đã mở khoá tiền điện tử trước khi nhận thanh toán đầy đủ, nhân viên dịch vụ khách hàng Bitget sẽ liên hệ với người mua để sắp xếp thanh toán số tiền còn lại. Nếu người mua từ chối thanh toán, người bán sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra. Bitget có quyền đình chỉ những người dùng không hợp tác trong quá trình này và Bitget không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ giao dịch.

3. Người bán không xác nhận đã nhận thanh toán vào tài khoản của mình và đã mở khoá tiền điện tử:

Người bán cần liên hệ với dịch vụ khách hàng để báo cáo vấn đề. Nếu người mua không phản hồi hoặc từ chối hợp tác, người bán có thể báo cáo trường hợp này cho cơ quan thực thi pháp luật.
Người bán sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc mở khoá tiền điện tử mà không xác nhận đã nhận thanh toán vào tài khoản. Bitget không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ giao dịch và không đảm bảo rằng tiền sẽ được lấy lại.

4. Sử dụng ngôn ngữ xúc phạm:

Nếu cả hai bên đều sử dụng ngôn ngữ xúc phạm trên nền tảng P2P, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công cụ trò chuyện với người dùng và trò chuyện trực tiếp với hỗ trợ khách hàng, và nếu người dùng đã bị khiếu nại từ hai lần trở lên, một phần tính năng của tài khoản người dùng sẽ bị đình chỉ.
*Bitget có quyền chấm dứt các dịch vụ của Bitget đối với những người dùng không hợp tác trong quá trình này.