Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết Areon Network (AREA) - Chia sẻ 170,000 AREA từ Launchpool!

Bitget niêm yết Areon Network (AREA) - Chia sẻ 170,000 AREA từ Launchpool! image 0

Chúng tôi vui mừng thông báo Areon Network (AREA) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia chương trình ưu đãi Launchpool để chia sẻ 170,000 AREA!

Thời gian ưu đãi: 20:00 01/06 - 20:00 06/06 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Tham gia chương trình ưu đãi dành cho người dùng Launchpool hiện tại, stake BGB và mời bạn bè để chia sẻ 95,000 AREA!

Người dùng Launchpool hiện tại khi stake tối thiểu 100 BGB có thể chia sẻ 90,000 AREA. Mời bạn bè hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch và chia sẻ thêm 5,000 AREA. Giới thiệu càng nhiều, phần thưởng càng lớn.

Stake Ngay

Lưu ý: Bạn phải sử dụng nút Mời Bạn Bè ở góc trên bên trái của trang staking để các lượt giới thiệu của bạn được xem là hợp lệ. Người dùng đủ điều kiện nhận ưu đãi dành cho người dùng mới phải chọn pool staking có nhãn Người mới ở góc trên cùng bên trái để tham gia ưu đãi.

Hoạt động 2: Tham gia chương trình ưu đãi dành cho người dùng Launchpool mới và stake BGB để chia sẻ 75,000 AREA!

Nếu bạn mới sử dụng Bitget Launchpool, bạn có thể chia sẻ 75,000 AREA bằng cách stake tối thiểu 50 BGB. Nhấp vào nút Stake Ngay để tham gia ưu đãi!

Stake Ngay

Lưu ý: Người dùng đủ điều kiện nhận ưu đãi dành cho người dùng mới phải chọn pool staking có nhãn Người mới ở góc trên cùng bên trái để tham gia ưu đãi.

‌Điều khoản và Điều kiện

  1. Người tham gia phải hoàn thành xác minh KYC để đủ điều kiện nhận ưu đãi.

  1. Người dùng có thể stake lên đến 50,000 BGB cho mỗi hoạt động.

  1. Phần thưởng của người dùng = số BGB đã stake của người dùng ÷ tổng số BGB đã stake của tất cả người tham gia đủ điều kiện × quỹ thưởng.

  1. Người dùng Launchpool hiện tại là những người dùng đã tham gia chương trình ưu đãi Launchpool tối thiểu một lần trước đây.

  1. Phân phối phần thưởng 5000 AREA: số người được bạn giới thiệu đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch ÷ tất cả những người được giới thiệu đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch × 5000 AREA.

  1. Những người được giới thiệu trong Hoạt động 1 phải có khối lượng giao dịch spot hoặc futures tích lũy với bất kỳ loại coin nào có trị giá tối thiểu 100 USDT trong thời gian ưu đãi thì người mời mới đủ điều kiện chia sẻ quỹ thưởng.

  1. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản và Điều kiện của Bitget.

  1. Bitget có quyền loại người dùng khỏi chương trình ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện thấy bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp nào (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.

  1. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.

  1. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có bất kì câu hỏi nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.