Trung tâm Thông báo

Chia sẻ 100,000 BGB chỉ với một giao dịch P2P!

Chia sẻ 100,000 BGB chỉ với một giao dịch P2P! image 0

Hãy khám phá những phần thưởng giới hạn dành cho người dùng P2P của chúng tôi! Đăng ký sự kiện để nhận phần thưởng BGB!
Chia sẻ 100,000 BGB chỉ với một giao dịch P2P! image 1
Thời gian sự kiện: 17:00 30/05/2023 - 17:00 4/06/2023 (Giờ VN)
Làm thế nào để chia sẻ 100,000 BGB?
  1. Người dùng P2P mới có thể nhận thưởng 10 BGB khi nạp tiền qua Bitget P2P trong sự kiện này.
  2. Người dùng P2P hiện tại có thể nhận thưởng 5 BGB khi nạp tiền qua Bitget P2P trong sự kiện này.
  3. Tổng phần thưởng 100,000 BGB sẽ được phân phối, ưu tiên người dùng tham gia sớm.
  4. Không thể nhận đồng thời cả phần thưởng cho người dùng P2P mới và người dùng P2P hiện tại.
Đăng nhập vào Bitget > Chọn "Mua Crypto" > Chọn "Giap Dịch P2P" > Chọn thị trường của bạn
Bấm vào [đây] để bắt đầu giao dịch P2P!
Quy tắc:
  1. Người dùng cần đăng ký sự kiện thông qua link. Người dùng P2P mới là những người dùng chưa bao giờ giao dịch trên Bitget P2P .
  2. Những người tham gia các chương trình ưu đãi khác dành cho người dùng P2P mới không thể nhận phần thưởng của sự kiện này.
  3. Phần thưởng BGB sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
  4. Bitget có quyền loại những người dùng thực hiện giao dịch rửa, đăng ký hàng loạt tài khoản bất hợp pháp và các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
  5. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.