Trung tâm Thông báo

Bitget niêm yết Bencoin (BEN) — Chia sẻ quỹ thưởng 160 tỷ BEN từ Launchpool!

Chúng tôi vui mừng thông báo Bencoin (BEN) sẽ được niêm yết trên Bitget. Tham gia chương trình ưu đãi giao dịch và Launchpool để chia sẻ quỹ thưởng 160 tỷ BEN!
Thời gian ưu đãi: 18:00 26/05 - 18:00 0 2 /06 (Giờ VN)
Hoạt động 1: Tham gia chương trình ưu đãi dành cho người dùng Launchpool hiện tại, stake BGB và mời bạn bè để chia sẻ 8 0 tỷ BEN!
Người dùng Launchpool hiện tại khi stake tối thiểu 100 BGB có thể chia sẻ 80 tỷ BEN. Mời bạn bè hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch và chia sẻ thêm 5 tỷ BEN. Bạn giới thiệu càng nhiều, phần thưởng càng lớn.

Stake Ngay

Nhắc nhở: Bạn phải stake tối thiểu 100 BGB trong suốt thời gian ưu đãi để đủ điều kiện chia sẻ quỹ thưởng 5 tỷ BEN. Mỗi người dùng hiện tại có thể có tối đa 5 giới thiệu.
Hoạt động 2: Tham gia chương trình ưu đãi dành cho người dùng Launchpool mới và stake BGB để chia sẻ 75 tỷ BEN!
Nếu bạn là người mới sử dụng Bitget Launchpool và chưa tham gia bất kỳ chương trình ưu đãi nào trước đó, bạn có thể chia sẻ 75 tỷ BEN bằng cách stake ít nhất 50 BGB. Nhấp vào nút Stake Ngay để tham gia ưu đãi!

Stake Ngay

Nhắc nhở: Người dùng đủ điều kiện cho ưu đãi người dùng mới phải chọn pool staking có nhãn Người dùng mới ở góc trên cùng bên trái để tham gia ưu đãi.
Điều khoản và Điều kiện
  1. Người tham gia phải hoàn thành xác minh KYC để đủ điều kiện nhận ưu đãi.
  2. Đối với Hoạt động 1 và Hoạt động 2, mỗi người dùng có thể stake tối đa 100,000 BGB.
  3. Phần thưởng chia sẻ từ quỹ thưởng Launchpool dành cho mỗi người dùng = Số lượng stake BGB của người dùng ÷ Tổng số lượng stake BGB của tất cả những người tham gia đủ điều kiện × Quỹ thưởng tương ứng.
  4. Người dùng Launchpool hiện tại là những người dùng đã tham gia chương trình ưu đãi Launchpool tối thiểu một lần trước đây.
  5. Cơ cấu phân phối phần thưởng giới thiệu 5 tỷ BEN: Số người dùng bạn mời đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch ÷ Tất cả người dùng được mời đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch × 5 tỷ BEN.
  6. Những người được giới thiệu trong Hoạt động 1 phải tích lũy khối lượng giao dịch spot hoặc futures bằng bất kỳ loại coin nào ít nhất 100 USDT trong thời gian ưu đãi thì người mời mới đủ điều kiện chia sẻ quỹ thưởng.
  7. Tất cả người tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản và Điều kiện của Bitget.
  8. Bitget có quyền loại người dùng khỏi chương trình ưu đãi và thu hồi phần thưởng của họ nếu phát hiện thấy bất kỳ hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp nào (ví dụ: sử dụng nhiều tài khoản để nhận thưởng) hoặc các vi phạm khác.
  9. Bitget có quyền sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của ưu đãi này hoặc hủy bỏ ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của riêng mình.
  10. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này. Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.