Trung tâm Thông báo

Bitget thông báo nâng cấp hệ thống giao dịch chiến lược

Bitget sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống giao dịch chiến lược vào 18:00 17/05 (Giờ VN). Các tính năng mới cho tài khoản phụ giao dịch chiến lược cũng sẽ được ra mắt. Sau khi nâng cấp, các tài sản hiện được sử dụng trong giao dịch chiến lược sẽ được chuyển từ tài khoản spot và futures sang tài khoản chiến lược.

Bạn có thể kiểm tra tài khoản chiến lược của mình trên website của Bitget để xem chi tiết tài sản giao dịch chiến lược. Tính năng này sẽ được hỗ trợ trong phiên bản 2.3.0 của ứng dụng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn!

Tham khảo

1. Giao dịch Chiến lược

2. Giới thiệu về tài khoản phụ giao dịch chiến lược

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và chịu rủi ro khi đầu tư.