Trung tâm Thông báo

Thông báo bảo trì hệ thống Bitget

Để cải thiện trải nghiệm người dùng, Bitget sẽ tiến hành bảo trì hệ thống từ 16:00 – 16:30 17/05/2023 (Giờ VN). Trong thời gian bảo trì, người dùng không thể thực hiện chuyển tài sản nội bộ hoặc sử dụng phiếu giảm giá. Bitget sẽ đưa ra một thông báo riêng thông qua các kênh chính thức khi quá trình bảo trì hoàn tất.

Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện mà việc này có thể gây ra! Cảm ơn bạn đã hợp tác.