Trung tâm Thông báo

Bitget thông báo nâng cấp hệ thống spot

Bitget sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống spot từ 14:00 tới 15:30 17/05/2023. Bạn có thể gặp gián đoán với việc đặt lệnh và rút tiền trong quá trình nâng cấp. Chúng tôi xin lỗi vì những bất tiện mà việc này có thể gây ra.
Sau khi nâng cấp thành công, hệ thống sẽ trở lại hoạt động tiếp tục ngay khi có thể. Vui lòng chờ thông báo chính thức. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo trước nếu phải điều chỉnh thời gian nâng cấp do các yếu tố như biến động thị trường cao. Bitget có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc hủy bộ thông báo này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước.
Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện có thể gây ra! Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget!