Trung tâm Thông báo

Chương trình giới thiệu mới với nhiều giải thưởng hấp dẫn!

Website chính thức của Bitget đã được nâng cấp hoàn toàn để cung cấp trải một nghiệm mới mẻ và tân tiến hơn cho người dùng. Mời bạn bè tham gia Bitget và nhận phần thưởng lên tới 9000 USDT!

‌Điều khoản và Điều kiện:
Mời bạn bè đăng ký Bitget. Khi số tiền nạp ròng của họ đạt 50 USDT trong vòng 30 ngày, nhận 100 USDT và phiếu giảm giá 50%.*

Khi bạn của bạn nạp tiền và có khối lượng giao dịch lớn hơn số tiền yêu cầu, bạn sẽ nhận được một Mystery Box và có cơ hội nhận đến 50 USDT.

*Với phiếu giảm giá 50%, bạn sẽ được giảm 50% phí giao dịch spot hoặc futures, với tổng số tiền tối đa là 100 USDT.

Cùng xem qua các phần thưởng mới!

1.Nhiệm vụ nạp tiền

1)Quy tắc ban đầu:Hoàn thành nạp tiền đầu lần và giao dịch lần đầu theo yêu cầu.Người dùng cần hoàn thành xác minh KYC.

2)Quy tắc mới :Hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền và nhận ngay phiếu giảm giá 100 USDT.

So sánh:Phần thưởng lớn hơn!

2.Nhiệm vụ giao dịch

1)Quy tắc ban đầu:Khối lượng giao dịch futures đạt yêu cầu.Người dùng cần hoàn thành xác minh KYC.

2)Quy tắc mới :Bất kể thực hiện giao dịch gì, bạn sẽ nhận được một Mystery Box trị giá đến 500 USDT khi tổng khối lượng giao dịch của bạn đạt yêu cầu.

So sánh:Điều kiện đơn giản hơn!

Thời gian: Ra mắt vào lúc 5.11 (utc+8)!

Cách tham gia: Truy cập trang Giới thiệu để tham gia

Chia sẻ link/mã mời của bạn với bạn bè để tham gia Bitget và cùng nhau nhận thưởng. Bạn mời càng nhiều người, phần thưởng càng hấp dẫn!