Trung tâm Thông báo

Phải làm gì khi token BRC-20 đã nạp của bạn mất nhiều thời gian để ghi nhận

Bài viết này nêu lý do tại sao có thể mất nhiều thời gian để ghi nhận token BRC-20 đã nạp và những điều bạn có thể làm.

1. Lý do

BRC-20 là một giao thức được xây dựng trên mạng BTC. Khi bạn nạp token BRC-20, khoản tiền nạp cần được xác nhận trên layer BTC cơ sở, sau đó được xác nhận trên giao thức BRC-20 để hoàn tất quy trình. Bạn có thể sử dụng trình duyệt BRC-20 (https://ordiscan.com/) để kiểm tra trạng thái thực thi của giao thức BRC-20.

2. Kiểm tra trạng thái thực thi của giao thức BRC-20

1. Truy cập https://ordiscan.com/.

2. Nhập dòng chữ (inscription), địa chỉ hoặc tên miền.

3. Chọn dòng chữ có liên quan để xem trạng thái.

  • Đã xác minh:

Phải làm gì khi token BRC-20 đã nạp của bạn mất nhiều thời gian để ghi nhận image 0

  • Đang xử lý:

Phải làm gì khi token BRC-20 đã nạp của bạn mất nhiều thời gian để ghi nhận image 1

Số dư không đủ:

Phải làm gì khi token BRC-20 đã nạp của bạn mất nhiều thời gian để ghi nhận image 2

Nếu có bất kỳ sự cố nào khác, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng của Bitget hoặc gửi email đến support@bitget.com.