Trung tâm Thông báo

BIP1 ra mắt trên Launchpad cùng 2 quỹ thưởng

BIP1 ra mắt trên Launchpad cùng 2 quỹ thưởng image 0
Bitget sẽ cho ra mắt Bitcoin Improvement Proposals 1 (BIP1) trên Launchpad với Pool BGB và Pool Sunshine.
Giới thiệu về dự án
BIP1 là token tiêu chuẩn BRC20 trên giao thức Ordinals. Tự cho mình là "đề xuất cải tiến đầu tiên của Bitcoin", BIP1 tượng trưng cho sự đổi mới liên tục của mạng Bitcoin và là bằng chứng cho những đóng góp của BRC20 đối với hệ sinh thái Bitcoin.
Thông tin về BIP1 Launchpad
 • Token: Bitcoin Improvement Proposals 1 (BIP1).
 • Tổng nguồn cung: 21,000,000 BIP1.
 • Tổng phân bổ cho Launchpad: 2,100,000 BIP1 (10% tổng nguồn cung).
 • Pool BGB: 1,890,000 BIP1 (90% tổng phân bổ của Launchpad).
 • Pool Sunshine: 210,000 BIP1 (10% tổng phân bổ của Launchpad).
 • Tỷ giá: 1 BIP1 = 0.1 USDT ( Giá BGB sẽ được công bố 3 tiếng trước khi kết thúc thời gian chụp nhanh).
Pool BGB
Tổng phân bổ cho Pool BGB: 1,890,000 BIP1.
Số vé: 18,000; 1 vé = 105 BIP1.
Hướng dẫn tham gia:
 1. Đăng ký tài khoản Bitget và hoàn thành xác minh KYC.
 2. Đăng nhập trang Launchpad và nhấp vào nút để đăng ký.
 3. Nắm giữ BGB trong tài khoản tài sản của bạn, sau đó chúng tôi sẽ tính toán khối lượng BGB nắm giữ trung bình của bạn dựa trên ảnh chụp nhanh, được chụp từ 14:00 11/05 - 14:00 14/05 (Giờ VN).
 4. Bạn cần có khối lượng nắm giữ BGB trung bình ít nhất 2000 BGB.
(1) Các tài khoản có khối lượng nắm giữ BGB trung bình dưới 2000 BGB sẽ không được phân bổ vé.
(2) Đối với các tài khoản có khối lượng BGB nắm giữ trung bình dưới 2000 BGB, số dư sẽ được hiển thị tại Số lượng BGB nắm giữ của tôi thay vì Tổng BGB nắm giữ.
 1. Bạn có thể xem số lượng vé ước tính trên tài khoản của mình trong khoảng thời gian chụp nhanh.
(1) Phân bổ vé ước tính/cuối cùng = số lượng BGB nắm giữ trung bình của bạn ÷ tổng số lượng nắm giữ trung bình của tất cả người dùng tham gia × tổng số vé Launchpad trong Pool BGB. Số lượng vé được phân bổ luôn được làm tròn xuống. Nếu kết quả tính là 1.9 vé thì người dùng sẽ được phân bổ 1 vé. Nếu kết quả tính là 0.5 vé thì người dùng sẽ được phân bổ 0 vé.
(2) Số lượng vé có thể hoán đổi đối với mỗi người: 1 vé (105 BIP1) – 360 vé (37,800 BIP1).
(3) Vé ước tính thay đổi theo tỷ lệ phần trăm khối lượng nắm giữ BGB của bạn trong thời gian chụp nhanh.
 1. Sau khi thời gian hoán đổi bắt đầu, bạn sẽ cần tự hoán đổi BGB thành BIP1 trên trang Launchpad. Bitget sẽ công bố giá của BGB ba tiếng trước khi thời gian chụp nhanh kết thúc.
 2. ‌Lưu ý
  (1) Ảnh chụp nhanh các khoản nắm giữ BGB sẽ được thực hiện sau khi bạn đăng ký. Hãy đảm bảo đăng ký càng sớm càng tốt. Số BGB nắm giữ trung bình của bạn = số BGB bạn nắm giữ tại thời điểm chụp nhanh ÷ tổng số lần chụp nhanh. Tổng số lần chụp nhanh trong khoảng thời gian chụp nhanh là cố định. Nếu đăng ký sau thời gian chụp nhanh diễn ra, bạn sẽ bỏ lỡ một vài lần chụp.
  (2) Tài khoản nhà tạo lập thị trường và nhà môi giới không đủ điều kiện tham gia ưu đãi.
  (3) Chỉ những tài khoản chính mới đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Các tài khoản phụ khi tham gia ưu đãi này sẽ bị loại và không được nhận phần thưởng.
Pool Sunshine
Tổng phân bổ cho Pool Sunshine: 210,000 BIP1.
Hướng dẫn tham gia:
 1. Người dùng đã tham gia Pool BGB nhưng nhận được ít hơn 1 vé, có thể chia sẻ 210,000 BIP1 của Pool Sunshine sau khi kết quả nắm giữ của Pool BGB được công bố vào 14:00 14/05 (Giờ VN).
 2. Mỗi người dùng có thể nhận lên đến 105 BIP1.
 3. BGB sẽ tự động được hoán đổi với phần thưởng BIP1 từ Pool Sunshine. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi kết quả nắm giữ của Pool BGB được công bố vào 14:00 14/05 (Giờ VN). Hãy nhớ chuẩn bị đủ BGB để hoán đổi nhé.
Lịch trình Launchpad Bitcoin Improvement Proposals 1 (BIP1)
Giai đoạn ưu đãi Thời gian
Thời gian chụp nhanh 14:00 11/05 - 14:00 14/05 (Giờ VN)
Tính toán số vé 14:00 14/05 - 17:00 14/05 (Giờ VN)
Thông báo phân bổ vé 17:00 14/05 (Giờ VN)
Hoán đổi token 17:00 14/05 - 13:00 15/05 (Giờ VN)
Phân phối BIP1 15:00 15/05 (Giờ VN)
Mở giao dịch spot BIP1/USDT 17:00 15/05 (Giờ VN)
Thông tin tham gia: