Trung tâm Thông báo

Bitget tính toán số lượng nắm giữ BGB hàng ngày của bạn như thế nào?

Thông báo này được cập nhật lần cuối vào 23:00 28/06/2023 (Giờ VN).

Số lượng nắm giữ BGB spot trung bình = tổng số lượng BGB nắm giữ trong mỗi giờ ÷ số lần chụp nhanh.

Số lượng BGB nắm giữ trung bình = số lượng BGB nắm giữ trung bình trong tài khoản spot (đối với Bitget Super Airdrop).

Số lượng BGB trung bình mà người dùng nắm giữ trong tất cả tài khoản (bao gồm tài khoản spot, tài khoản ký quỹ, tài khoản futures, tài khoản P2P và tài khoản Earn) sẽ được dùng để tính toán cho chương trình ưu đãi Launchpad.
Ví dụ: Giả sử khoảng thời gian chụp nhanh là từ 09:00 11/05 đến 09:00 14/05 (Giờ VN) và bạn đang nắm giữ 1000 BGB. Bạn thêm 1000 BGB nữa vào tài sản của mình vào 09:00 12/05 (Giờ VN). Bây giờ bạn có 2000 BGB trong tài khoản của mình. Sau đó, bạn nhận thêm 1000 BGB vào 09:00 13/05 (Giờ VN), lúc này bạn có 3000 BGB trong tài khoản của mình.
Vì chụp nhanh diễn ra mỗi giờ và khoảng thời gian chụp nhanh kéo dài 72 giờ nên sẽ có tổng cộng 72 lần chụp.
Số BGB nắm giữ trung bình của bạn = (1000 BGB × 24 + 2000 BGB × 24 + 3000 BGB × 24) ÷ 72 = 2000 BGB.

‌Lưu ý:

Số lượng nắm giữ trung bình của người dùng sẽ được coi là 0 nếu kết quả tính toán là số âm.

Chụp nhanh mỗi giờ sẽ được thực hiện tại một thời điểm ngẫu nhiên trong giờ đó.

Tính toán bao gồm cả BGB bị đóng băng và bị khoá.

Cảnh báo: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro lớn. Hãy cẩn trọng với các quyết định đầu tư của bạn. Bitget cam kết chỉ chọn các loại tiền điện tử có tiềm năng nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc các trách nhiệm khác đối với bất kỳ hành vi giao dịch nào của bạn.
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget!