Trung tâm Thông báo

Thông báo: Kết thúc sớm chương trình ưu đãi airdrop LZBG

Bitget quyết định kết thúc sớm chương trình ưu đãi airdrop LayerZero Certificate (LZBG) do những thay đổi của thị trường và điều kiện thực tế.
Hiện tại, LZBG nhận được khi Rút thăm may mắn có thể được hoán đổi thành token LayerZero chính thức sau này theo một tỷ lệ nhất định. Người dùng có thể cập nhật thông tin về thời gian hoán đổi thông qua thông báo trên nền tảng.
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ Bitget.